شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش سیزدهم منظومه « شهریار نامه ” سروده عثمان مختارى تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درود بخش سیزدهم  از منظومه ى شهریار نامه که اثرى جاودانى از شاعر بزرگ سده پنجم عثمان مختارى میباشد  از رادیو فرهنگ در سلسله گفتارهاى هفتگى به دوستان گرامى پیشکش دارم  بخش سیزدهم سخن از رهایى شهریار از بند فرانگ میباشد که از سوى دلارام که آرام دل شهریار است انجام میگردد و سرانجام فرانک که شاه شده به پیوند ارژنگ در مى آید و داستان بخوبى پیش میرود و هفته آینده بخش پایانى داستان را دارم ، در برنامه هاى گذشته از دلاورى بانو که مادر گشتاسپ و زریر میباشد که همسر لهراسپ شاه بود سخن گفتیم که چگونه به تنهایى دشمن را شکست میدهد و از محاصره بیرون مى آید ، دیدار شهریار با فرامرز عموى بزرگ و بانوگشسب عمه بزرگ خود میباشد که براى بازگشت شهریار به ایران رنج سفر را با جان خریده اند و اجتناب شهریار از بازگشت و انگیزه او سخن خواهیم گفت ، در آغاز داستان از ابراز عشق مرجانه به شهریار و دست رد زدن این عشق به سینه مرجانه و ادامه داستان که اینبار فرانک دختر هیتال شاه که دشمن شهریار است دل به عشق شهریار بسته و خواهان او شده و شهریار که داماد ارژنگ شاه میباشد با وفادارى هرچند که از زیبایى فرانک ستایش میکند او را از خود دور میکند و در بخش ششم با دلاور ماهرویى آشنا خواهیم شد که دلارام نام دارد و دخت سلحشور جمهور شاه است و براى آزادى پدر که در بند ارژنگ شاه میباشد کمر به همت آزادى او میبندد و در نبردى با شهریار گرفتار میشود و پا بسته عشق شهریار میگردد و در ادامه جمهور شاه که پدر دلارام بوده از بند آزاد میشود وجشن خجسته پیوند میان شهریار و دلارام انجام مى پذیرد سرانجام پس از کشته شدن هیتال شاه فرانک به تخت شاهى مینشیند ، اما دلارام توسط مضراب ربوده میشود و شهریار به همراه جمهور که پدر دلارام بوده براى نجاتش از نُه بیشه باید به سلامت عبور کنند ، از سوى دیگر لهر اسب شاه پیامبرى را نزد رستم میفرستد و از او کمک میخواهد و البته ادامه داستان ، بزرگانى که این منظومه را گردآورى نموده انده از جمله استاد زنده یاد جلال الدین همایىنویسنده، ادیب، شاعر، ریاضی‌دان و مورّخ معاصر که  در شعر تخلصش «سنا» بوده  استاد در ۱۳ دی ۱۲۷۸ خورشیدى در اصفهان زاده شد  و ۲۹ تیر ۱۳۵۹ در تهران در گذشت  همچنین مجتبا مینوى ادیب ، مورخ و نویسنده نامدار ، استاد دانشگاه که در سال ١٢٨٢ زاده و در سال ١٣۵۵ چشم از جهان بربست و سرانجام پرفسور دکتر  غلامحسین بیگدلى استاد، ادیب، شاعر، خوشنویس و پژوهشگر معاصر ایران زاده در سال ١٢٩٧ و درگذشت ٢۵ مرداد سال ٧٧ ، با یک نگاه عمومى و در چند جلسه براى دوستان شهریار نامه را بازگو خواهم نمود  ، شاد و پیروز باشید

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

14 − 12 =