گفت و شنود رادیو فرهنگ با امید محمدیه از اعضای هیت اجرایی انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ در مورد تحصن پناهندگان و فراخوان اعتراضى

روز شنبه سوم اسفند فراخوانى  از سوى  جمعی ازفعالان سیاسی وپناهندگان ساکن شهر گوتنبرگ سوئد به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری و در دفاع از تمامی زندانیان سیاسی برگزار گردید ، در پیوند با اهداف  و دستاوردهاى این فراخوان ، از رادیو فرهنگ همراه شدیم با دو تن از فعالین و از برگزار کنندگان  این فراخوان آقایان امید محمدیه و محمدرضا ابراهیم بابایى ، همچنین بخش بزرگى از پناهحویان ساکن شهر گوتنبرگ در اعتراض به سیاست هاى پناهنده پذیرى دست به اعتصاب غذا و تخصن زده اند ، در مورد خواسته ها و اهداف این حرکت اعتراضى از دوستان شرکت کننده در گفتگوى امروز رادیو آگاهى یافتیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × 5 =