تردید شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی بین تودیع وثیقه یا صدورحکم

دلنوشته صدیقه مالکى فرد همسر زندانى سیاسى هاشم خواستار
درود دوستان
پرونده عزیزان زندانی آقایان سید هاشم خواستار محمد نوری زاد محمد حسین سپهری و خانم فاطمه سپهری در تاریخ شنبه ۱۰ اسفند ۹۸ به دادگاه تجدید نظر رفته و وکیل پرونده آقای مکی برای تودیع وثیقه و تناسب مقدار وثیقه به شعبه ۳۵ مراجعه کرده اند آقای رئیس دادگاه گفته اند پرونده را مطالعه کنم  به شما خبر می دهیم ولی خبری نشد تا اینکه سه شنبه ۲۰ اسفند ۹۸ ما خانواده ها به شعبه ۳۵ تجدید نظر برای تودیع وثیقه و تناسب مقدار وثیقه رفتیم. آقای رئیس دفتر شعبه گفتند وثیقه هایتان را بیاورید گفتیم وثیقه ها خیلی زیاد است و علیرغم اینکه آنها جرمی مرتکب نشده اند این مبلغ وثیقه تناسبی با حکم دادگاه بدوی ندارد ما  نمی‌توانیم این وثیقه ها را تامین کنیم آقای رئیس دادگاه گفتند هر چی دارید بیاورید ما رفتیم هرکدام سند یک آپارتمان را آوردیم کپی گرفتیم تمبر زدیم و کپی برابر اصل کردیم در اینجا آقای قاضی گفتند آپارتمان چند می ارزد گفتیم نمی دانیم ممکنه ۴۰۰ یا ۵۰۰ یا بیشتر یا کمتر گفتند این تا یک میلیارد و دویست میلیون تومان خیلی فاصله دارد گفتیم ما که صبح به شما گفتیم ایشان گفتند ما تا آخر هفته حکم صادر می‌کنیم با توجه به کثرت پرونده وقت رسیدگی به این پرونده اردیبهشت ماه ۹۹ میشود ولی ما خارج از نوبت حکم پرونده را صادر می‌کنیم از آنجایی که آقای قاضی گفتند سند شما کم است مجدداً امروز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۹۸ سند برای تکمیل وثیقه بردیم آقای قاضی گفتند رئیس دادگاه نیستند رئیس دفتر هم نیستند فردا سند بیاورید ولی ما احتمالاً تا فردا آخر وقت حکم صادر می‌کنیم حالا فردا پنجشنبه ۲۲ اسفند ۹۸ میرویم تصمیم نهایی شعبه ۳۵ تجدید نظر را ببینیم وثیقه قبول می کنند یا حکم می دهند با توجه به رسیدن پایان سال و شیوع اپیدمی بیماری کرونا خواستار آزادی بدون قید و شرط این عزیزان هستیم چون خیلی زود دیر می شود.علاج واقعه راقبل از وقوع باید کرد
صدیقه مالکی فرد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × 4 =