پیام نوروزى عباس خرسندى از طرف شوراى دمکراسى خواهان ایران

موضوع پیام شورای دموکراسی خواهان ایران توسط آقای عباس خرسندی. در این پیام ضمن ابراز تسلیت به مردم رنجیده ایران بر اهمیت همراهی و حمایت این شورا با مردم تاکید شده است، ضمن اینکه مسئولیت گسترش فاجعه مرگبار ویروس کرونا بر عهده جمهوری اسلامی دانسته شد. در این پیام سال جدید بعنوان دورانی از امید برای رهایی از ویروس روحانیت و جمهوری فاسد اسلامی  و سال آزادی و پیروزی مردم ایران اعلام شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

6 + پنج =