قدردانی از کادر درمانی فداکار میهنمان، نوشته هوریه فرج زاده طارانی

‍تاریخ پر است از وقایع ناگوار و تلخ و در عین حال قهرمانی های انسانهای فداکاری که تلاش، رشادت و ایثار آنها مشعل امید به فرداهای روشن تر را زنده نگاه داشته است. واقعیت این است که تمامی دستاوردهای بشری و امکانات رفاهی که مردم در دنیا از آنها بهره مند شده اند حاصل تلاش انسانهای از خود گذشته و پر تلاش بوده، همه انقلابات اجتماعی علیه ستم و بهره کشی که به بار نشسته و جوامع را به شرایطی انسانی تر رهنمون شده نتیجه رشادت و تلاش انسانهایی بوده که به چیزی بالاتر از منافع فردی خود اندیشیده اند و سختی ها را بر جان خریده اند.
دوباره در یک مرحله حساس و بحرانی در تاریخ قرار گرفته ایم. آشفته و پریشانیم و غم بیش از پیش بردلهامان چیره شده ، اما این نیز خواهد گذشت و دوباره شب به روشنایی روز تسلیم خواهد شد و رو سیاهی برای آنانی خواهد ماند که در چنین شرایطی هم دست از سرکوب و بی عدالتی بر نداشته اند و نشان داده اند که دشواری های زندگی محرومان جامعه و دادخواهی آزادگان برایشان مفهومی ندارد .
در سوی دیگر مردمی داریم که یاد گرفته اند با تلاش از طوفان ها بگذرند و سربلندی از آنانی خواهد بود که سلامت و آرامش دیگران اولویت آنها بوده است و شبانه روز در تلاش بوده اند تا دردمندی از درد رها شود و بیماری سلامتی خود را به دست آورد و لبخند به لبها باز گردد . دوباره شاهد فداکاری هستیم و این بار کادر درمانی میهنمان با تلاش پیگیر، ایثار و فداکاری خود نشان داده اند که اسطوره های واقعی تاریخ در بین همین مردم هستند.
متاسفانه بخش بسیار با ارزشی از پزشکان و پرستاران و کادر درمانی میهنمان را در نبرد با ویروس کرونا و شرایط حاکم از دست داده ایم و کلام را توان بیان افسوس از این ضایعه نیست . یاد آن عزیزان را تا زنده ایم در دلهامان زنده نگاه خواهیم داشت و شایسته است که در برابر آنها که مانده اند و علیرغم نابسامانی ها و دشواریها شبانه روز در تلاش و جانفشانی هستند سر احترام خم کنیم و با صدای بلند از این قهرمانان تقدیر کنیم.
من به سهم کوچک خودم به تمامی کادر درمانی فداکار و پر تلاش میهنمان درود می فرستم و به احترام آنها و در تقدیرشان سر خم می کنم .
عزیزان شما ثابت کرده اید که این سرزمین وطن قهرمانان است. شما قهرمانید!

با مهر و سپاس و احترام
هوریه فرج زاده طارانی 🕊🌹🕊🌹

#پزشکان_و_پرستاران_قدردانتان_هستیم.
#صدای_کادردرمانی_باشیم.
@Medica_Staff_and_N_diligent

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نوزده + 13 =