گفت و شنود رادیو فرهنگ با نسرین رمضانعلى هماهنگ کننده کارزاز زندانیان را آزاد کنید و عضو ستاد مردمی مبارزه با کرونا در ایران

در گفتگوى امروز رادیو فرهنگ همراه شدیم با نسرین رمضانعلى عضو ستاد مردمى مبارزه با کرونا در ایران و هماهنگ کننده کارزار زندانیان را آزاد کنید ، در این گفتگو از  شرایط بحرانى کنونى جهان و بویژه در ایران سخن بمیان آورده شد و تاکید بیشتر بر وضعیت زندانیان در ایران که بر اساس آمار رسانه هاى حکومت اسلامى بیش از ٢۴٠ هزار زندانى دوران محکومیت خود را در زندانها سپرى میکنند ، با شیوع و گسترش بیمارى کووید ١٩ و یا ویروس کرونا جان همه انسانهایى که در سالن ها ، بندها و سلولهاى زندان آنهم بشکل دسته جمعى بسر میبرند  در خطر جدى میباشد و شاهد شورش هایى در زندانهاى مختلف بودیم که امروز به آنها اشاره خواهیم داشت  ، با نسرین رمضانعلى پیراموان این  موارد به گفتگو نشستیم که ازجمله :

 ١اچرا کارزار؟ چرا همه زندانیان؟
٢- شورش در زندانها نجات زندگی صدهها هزار نفر!
٣-فراخوان به نیروهای مسلح زندان لوله های تفنگ را به سوی سران رژیم بگیرید!
براى تماس با این کارزار میتوان به آدرس تلگرامى
@azadeshankonid مراجعه بفرمایید
توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

16 + هفت =