گفت و شنود رادیو فرهنگ با فرنگیس مظلوم ، مادر زندانى سیاسى سهیل عربى در مورد آخرین وضعیت و شرایط فرزندش

در این گفتگو امروز ٢٣ فروردین ٩٩ به موارد مهمى اشاره شده است  از جمله شرایط وى در زندان بزرگ تهران مشهور به زندان فشافویه  و وعده هاى مسئولین زندان . سهیل همچنان نمیتواند آب بنوشد و معده اش بخاطر اعتصاب غذاى طولانى که داشته بر میگرداند ، از نامه اى که در مورد دخترش روژان نوشته بود سخن بمیان آورده شد وى در این نامه اشاره دارد که : “روژان چهار سال داشت به زندان آمدم اما اکنون نزدیک به یازده سال دارد. دلتنگی برای دخترم دردآورترین بخش در زندان بودن است. همچنین بیشتر آگاهى یافتیم از شرایط سایر زندانیان سیاسى که بدون مرخصى همچنان در این وضعیت بحرانى در زندانها نگه دارى میشوند از جمله در اوین ، رجایى شهر و سایر زندانهاى کشور ، خانم مظلوم در این گفتگو خواهان آزادى همه زندانیان شدند که مجبورند به شکل گروهى در سلولهاى کوچک  دوران محکومیت خود را بگذرانند و در خطر جدى سرایت  ویروس کرونا و مبتلا شدن به این بیمارى میباشند و آمارى از کشته شدن  زندانیان بخاطر بیمارى کووید ١٩ ارائه دادند ، در پایان خانم فرنگیس مظلوم خواهان توجه افکار عمومى و تلاش همگانى براى آزادى زندانیان شدند   توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفده + هشت =