گفت و شنود رادیو فرهنگ با نسرین رمضانعلى هماهنگ کننده کارزاز زندانیان را آزاد کنید

در گفتگوى امروز ٢۵ فررردین ١٣٩٩ از رادیو فرهنگ همراه شدیم با نسرین رمضانعلى هماهنگ کننده کارزار زندانیان را آزاد کنید ، در این گفتگو پیرامون شرایط بحرانى زندانیان در ایران سخن بمیان آورده شد که از جمله به این موارد مهم اشاره شد:

١-آخرین گزارشات از وضعیت زندانیان در بند!

٢-آزاد نکردن زندانیانی بدلیل نداشتن ضامن و وثیقه

٣-وضعیت وخیم جسمی سهیل عربی و خون ریزی معده، بجای بیمارستان به قرارگاه ثارالله سپاه منتقل شد، و مورد بازجویی قرار گرفت

۴-فاطمه سپهری و سید هاشم خواستار گفته اند در زندان خواهند ماند تا دوستان دیگرشان آزاد شود. ۵-سربازان و نگهبانان در کنار مردم قرار بگیرید، حکومت بیش از هر زمان ناتوان از کنترل اوضاع است.

۶-بیانیه تعدادی از پارلمانتارهای ایتالیای برای آزادی زندانیان

٧-هشت سینماگر خواهان آزادی زندانیان شدند

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 − 12 =