هاشم خواستار در زندان به بیماری گوارشی مبتلا شده و به «عمل جراحی» نیاز دارد!

هاشم خواستار، نماینده معلمان آزاده کشور و از امضاکنندگان بیانیه چهارده، با سنی نزدیک به هفتاد سال و وضعیت غذای نامناسب زندان همچون سال هشتاد و هشت تا نود درزندان وکیل آباد مشهد، به بیماری گوارشی مبتلا شده است، دکتر زندان وکیل آباد مشهد بعد از معاینه هاشم خواستار به وی گفته است که شما نیاز به «عمل جراحی» دارید ولی با توجه به شیوع بیماری کرونا یا باید خطر مبتلا شدن به کرونا را بپذیرید یا با این بیماری مدارا کنید!

 خانواده هاشم خواستار  از دادستان دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد خواسته اند به آقای خواستار مرخصی استعلاجی بدهند تا در خارج از زندان تحت مداوا قرار گیرد.

@raadiofarhang

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

19 − 13 =