شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش یازدهم ، نتیجه گیرى و پیام منظومه « برزو نامه ” سروده عطایى رازى ،تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درودهاى پاکدلانه بخش یازدهم  و پایانى منظومه ى برزو نامه برنامه اى از سعید اوحدى  را پیشکش داریم به دوستان گرامى شنونده ، این هفته پایان خوش و سرانجام نیک بختى برزو که نوه رستم میباشد را براى دوستان بر خواهم شمرد ، با پرسشهایى پیرامون انگیزه وچگونگى داستان برزو نامه منظومه اى که عطایى رازى آنرا سروده ، اوج و فرود داستان کجاست و نقش اصلى را کدام شخصیت بر عهده دارد ، هفته هاى پیش بدانجا داستان را رساندم که سرانجام با خردمندى شهرو مادر برزو ، رستم نوه خود را که فرزند سهراب بوده میشناسد و با شادمانى مژده میدهد که برزو نوه من است و لشکر ایرانیان به جشن و شادى میپردازند ، در هفته هاى پیش گفتیم که پس از رهایى برزو از بند که با یارى شهرو و رامشگر انجام میگیرد بار دیگر بروز در برابر رستم که پدر بزرگش میباشد دست به زورآزمایى میزند و سرانجام در نبرد دوم منجر به شناخت از همدیگر میشوند و شهرو مادر برزو نقش برجسته اى در این شناسایى ایفا میکند از هفته گذشته متوجه شدیم در نبرد نخست هر دو خسته و ادامه نبرد را به فرداى آنروز میگذارند ، لشگر ایران تلاش دارد که در خوراک برزو زهر بریزند و بدینگونه او را از سر راه بردارند اما برزو متوجه میشود و نبرد با رستم براى بار دوم آغاز میشود ، از هفته هاى پیشتر برشمردیم اینکه شهرو مادر دلاور برزو براى نجات جان تنها فرزند خود که یادگار سهراب بوده یک تنه به ارگ سیستان میرود و سرانجام فرزند را با چاره گرى از بند رها میسازد، هفته گذشته تا آنجا داستان را آوردیم که در یک نبرد سخت برزو اسیر دست فرامرز میشود و بیخبر از اینکه فرامرز عموى برزو است و سپس شهرو مادر برزو براى نحات فرزند خود دست به حماسه میزند ، اشاره اى به هفته هاى پیش داشته باشیم که از مادر دلاور او سخن بمیان آوردیم و پندهاى خردمندانه اى که به فرزند میدهد تا او را از نبرد با رستم بر حذر کند ، اما برزو گوش شنوایى ندارد و دچار غرور جوانى است و ناخواسته بدون اینکه بداند رستم پدر بزرگ اوست به میدان نبرد با رستم مى شتابد و بقیه ماجرا، برزو فرزند سهراب و نوه رستم میباشد هریکشنبه از رادیو فرهنگ منظومه دلنشین و پند آموز برزونانه را در دست میگیرم و تلاش خواهم نمود در چند سلسله گفتار این منظومه را که منسوب به عطایى رازى میباشد به سمع شنوندگان برسانم ، پس از گرشاسب نامه ، جهانگیرنامه ، فرامرز نامه ، بانو گشسب نامه ، شهریار نامه اکنون ششمین منظومه که در پیوند با داستانهاى شاهنامه میباشد در اختیار داریم و در برنامه ویژه رادیو فرهنگ بنام شاهنامه و سخنواران گرانمایه آنر به آگاهى خواهیم رساند ، بگفته زنده یاد ذبیح الله صفا در حماسه سرایى ارزش برزونامه پس از شاهنامه فردوسى قرار دارد ، برزو فرزند سهراب و یا نوه رستم میباشد و مادر او شهرو نام دارد . این داستان شرح دلاوریهاى برزو و جنگ او با رستم و سپس شناختن یک دیگر میباشد ، بخش یازدهم و پایانى این داستان را از رادیو فرهنگ در اختیار دوستان قرار خواهم داد ، شاد و پیروزباشید

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست + هفده =