اخبار ورزشى در هفته اى که گذشت از رادیو فرهنگ تهیه و اجرا یعقوب نجارى کارشناس و پیشکسوت جودو

١-احتمال تعلیق فدراسیون فوتبال
بافرستادن اساسنامه فدراسیون فوتبال تعلیق این فدارسیون بخاطر دخالت سیاسیون در ورزش در هاله ای از ابهام قرار گرفت
٢-تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی با محرز شدن تخلفات بیشمارش در دادگاه حکمیت ورزش حاضر خواهد شد
مخفی کردن تست دوپینگ چهل قهرمان و گم شدن ده میلیون دلار در این فدراسیون بخش کوچکی از تخلفات این رئیس برکنار شده میباشد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 5 =