احضاریه فرزند و برادر همسر محمد نجفى وکیل مبارز زندانى به اطلاعات نیروى انتظامى

روز گذشته ٢٧ خرداد ٩٩ براى فرزند گرامى محمد نجفى وکیل مبارز زندانى و همچنین برادر همسر ایشان از طرف اطلاعات نیروی انتظامی  برگه احضاریه ارسال شده و مشخص نیست به کدام جرم ، همسر آقاى نجفى خانم محبوبه رنجبر از مامور اطلاعات پرسش کرده و خواهان پاسخ دلیل احضاریه شدند ، اما بجاى هر پاسخ قانع کننده اى مطرح کردند روز پنج شنبه ساعت ده هر دوتایی باید خودشان را  معرفی کنند

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

6 − 4 =