گزارش اقای دوستعلی مکی وکیل پرونده آقایان مهندس سید هاشم خواستار محمدحسین سپهری عبدالرسول مرتضوی

متهم ردیف دوم فرهنگی ومعلم فیزیک اقای محمد حسین سپهری تشریف اوردند ودر جلسه بدون دست بند وپابند بودند ونماینده دادستان اقای طباطبایی بر اساس کیفر خواست واتهامات مذکور تقاضای رسیدگی وصدور حکم نمودند که موکل اتهامات منتسبه را تکذیب نمودند وتاکید کردند هیچگونه عملی که موجب اخلال در نظم یا باعث تشویش اذهان عمومی شده باشد مرتکب نشده ام واکنون از حقوق مشروع وقانونی محروم می باشم امکان تماس تلفنی بطور ازاد ندارم ویک فرهنگی بوده که نسبت به اجرای قانون حساس می باشم که نماینده دادستان گفت شغل راحتی دارید که ایشان در پاسخ فرمودند یک ساعت تدریس معادل ۸ ساعت کارسخت می باشد وبنده گفتم هر کشوری که بخواهد پیشرفت کند در بدو امر باید نسبت به تامین حقوق فرهنگیان اقدام کند که ریاست دادگاه فرمودند انچه مطرح شد بیشتر بین عوام مطرح است که می گویند ۳ماه تعطیل می باشند ووقت ازاد زیادی دارند وجناب سپهری بعضی از کشور های اروپایی را نام برد وتاکید کرد که در مناطق خاص فقط فرهنگیان می توانند مسکن داشته باشند وبه فرهنگیان بطور جدی می رسند پس از پاسخ موکل وبا مذاکره با ریاست دادگاه قرارشد تا خاتمه رسیدگی با خانواده باشند ونهایتا متهم ردیف سوم اقای عبدالرسول مرتضوی با عصا در جلسه حضور یافتند وبدوابخاطر اینکه مدتی قبل اقای جعفری در یک پیام فرمودند یک کارمند یا مامور زندان به ایشان توهین کرده وبدلیل قطع پا به اقای مرتضوی گفته بود چلاق که بنده از ایشان که در اوج جوانی یکی از اعضا بدنش را در جنگ به ملت ایران تقدیم کرده بود عذر خواهی نمودم وریاست دادگاه نیز از ایشان بدلیل اقدام کارمند یا مامور عذر خواهی کردند وفرمودند اقای مرتضوی می تواند شکایت نماید تا متخلف مجازات شده و دیگر شاهد توهین به اشخاصی که به کشور وجامعه خدمت کرده اند نباشیم ونماینده دادستان مطابق کیفرخواست اتهامات را اعلام وتقاضای رسیدگی نمودند موکل اتهامات راخلاف واقع دانسته وهمچون سایر موکلین اتهامات منتسبه را تکذیب کردند وریاست دادگاه از ایشان سوال کر د که شما طرفدار سلطنت می باشید که ایشان در پاسخ فرمودند اظهارات ایشان را شنیده ام وباتوجه به اینکه ایرانی می باشند دارای توانا یی لازم می باشند وبحث سلطنت شخصی نیست وباید مردم تصمیم بگیرند ودر خاتمه بنده به عنوان وکیل سه نفر متهمین پرونده کتبا دفاعیات خودرا مرقوم داشته که با توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی واصل ۳۷ قانون اساسی وقاعده فقهی اصاله البرایه واصل برایت واصل تفسیر قانون به نفع متهم وتفسیر مضیق قوانین جزایی واینکه مدعی دلیل ارتکاب جرم را ارا یه دهد ودلیلی دال بر ارتکاب عملی که وصف مجرمانه داشته باشد ارایه وابراز نشده رسیدگی واتخاذتصمیم مقتضی از محضر ریاست دادگاه تقاضا نمودم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه × 5 =