پیام سید هاشم خواستار از زندان وکیل آباد مشهد به مردم ایران

سید هاشم خواستار، نماینده مبارز معلمان آزاده کشور و  و یکی از امضاکنندگان بیانیه «استعفای علی خامنه ای و گذار از رژیم جمهوری اسلامی»، در پیامی از زندان وکیل آباد مشهد به مردم ایران، که برای انتشار در اختیار «در تی وی» قرار گرفته است، گفت:
ملت قهرمان ایران:
هیچوقت دو حکومت آزاد و دموکرات باهم نمی جنگند، حتما یکطرف باید حکومت استبدادی داشته باشد.
اگر آمریکا به حکومت طالبان درافغانستان حمله کرد برای این بود که حکومت افغانستان به رهبری ملاعمر یک حکومت استبدادی و بسیار خشن دینی بود.
اگر آمریکا به عراق حمله کرد برای این بود که حکومت عراق به ریاست صدام حسین یک حکومت استبدادی و دیکتاتوری بسیار خشن بود.
اگر آمریکا به لیبی حمله کرد برای این بود که حکومت لیبی به رهبری قذافی یک حکومت استبدادی و دیکتاتوری بسیار خشن بود.
اگر آمریکا در سوریه بدون اجازه دولت خون آشام اسد پایگاه زده ،برای اینست که بشاراسد در سوریه حکومت استبدادی و دیکتاتوری بسیار خشن دارد.
اگرآمریکا ایران را تحریم  و محاصره اقتصادی کرده و هر آن ممکن است به ایران حمله کند، برای اینست که حکومت آقای خامنه ای یک حکومت استبدادی و دیکتاتوری بسیار خشن است. بهترین سند «گورهای دسته جمعی زندانیان اعدام شده تابستان ۶۷»است که جنب بهشت رضای مشهد درسه منطقه دفن شده اند که بارها وصیت کرده ام که مرا در کنار آنها دفن کنند.
دو کشور دموکرات و آزادیخواه هیچوقت باهم نمی جنگند، بلکه با مذاکره مسائلشان را حل می کنند.
برای ایجاد جنگ یک یا دوطرف باید حکومت استبدادی داشته باشند.
در تابستان ۹۸ در اطلاعات مشهد، در اولین جلسه بازجویی که همراه بازجو، معاون اطلاعات حضور داشت و تنها من و او بحث می کردیم و بازجو هم یادداشت بر می داشت، معاون اطلاعات از من پرسید فکر نمی کنید در زمین آمریکا بازی می کنید؟! گفتم برعکس آمریکا در زمین ملت ایران بازی می کند، چون رئیس جمهور ایران اقرار گرد؛ «زمانیکه مردم ایران در دیماه ۹۶ به حرکت درآمدند آمریکا ازبرجام خارج شد». (البته علاوه بر قیام مردم در نزدیک ۱۵۰ شهر در دیماه۹۶ و سرکوب مهندسی شده دراویش گنابادی در ابعاد بسیار وسیع دربهمن ۹۶ و سرکوب شدید کشاورزان آفتاب سوختهء اصفهانی درفروردین۹۷ که شعار می دادند: «دشمن ماهمینجاست دروغ میگن امریکاست» و «پشت به دشمن(امام جمعه) روبه میهن». همه دست به دست هم داد و آمریکا فهمید رژیم پایگاه مردمی نداردو زمانش (۹۷/۳/۱۳)رسیده گه از برجام خارج و به کمک مردم ایران بیاید.) چنان جواب دندان شکن بود که بازجو و معاون اطلاعات بعدها از همه چیز سوال کردند جز اینکه مرا متهم به حمایت از آمریکا کنند.
ملت قهرمان ایران:
رابطه آمریکا با رژیم شاه، رابطه ارباب و رعیت بود و رابطه جمهوری اسلامی ایران با آمریکا همیشه خصمانه بوده است.
درجمهوری آزاد و دموکراتیک ایران رابطه ایران و آمریکا در شرایط کاملا برابر و بر اساس منافع ملی،همچون رابطه اروپا با آمریکا خواهدبود.
ملت قهرمان ایران به شما ۳ مژده می دهم که درجمهوری ازاد ودموکراتیک ایندهء ایران که بزودی شاهدش خواهید بود.
▪️کشوربه سرعت رشد و توسعه خواهد کرد و رفاه و سعادت نصیب مردم ایران خواهد شد.
▪️تمام مناطقی که در زمان قاجار و پهلوی (بحرین)، و جمهوری اسلامی (آبهای دریای خزر)، ازایران جدا شده با اتحاد پارلمان های این کشورها به مام وطن ایران ملحق خواهد شد.
▪️با کمک دولت افغانستان و ناتو به رهبری آمریکا کشت خشخاش در افغانستان ممنوع و درنتیجه عرضه مواد مخدر در ایران و منطقه و جهان بسیارکم و فرزندان عزیزمان از بلای خانمان سوز اعتیاد خواهند رست.
بند «۱ – ۶» زندان وکیل آباد مشهد، نماینده معلمان آزاده ایران سید هاشم خواستار تیرماه ۱۳۹۹

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × دو =