اخبار و اعتراضات کارگری دوشنبه ٢٠ مرداد ماه ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی

ابتداء می خواهم تاثر عمیق ام را در برابر فاجعه ای که در بیروت اتفاق افتاده به همه آنانی که در امر انسانیت و امر دفاع از حرمت زندگی ، ا زاین حادثه متاثر شده اند، همدردی خودم را با آنها و همه خانواده هاییکه عزیزانشان را در این حادثه بس سخت از دست داده اند،  اعلام بدارم.

در برنامه گفتار کارگری این هفته ام بیش از پیش متمرکز هستم حول اعتراض و اعتصاب برزگی که الان دارد به مرز دومین ماه خودش در نیشکر هفت تپه شوش میرسد با شما صحبت خواهم داشت. صد البته در باب زندانیان سیاسی و مشکل کرونا در باره وضعیت آنمها در زندان  و اعدام مصطفی صالحی جوان سی ساله، کارگر ساختمانی و محموعه فعل وئ انفعالاتی که در سطح جنبش کارگری ایران است ؛ صحبت خواهم داشت… با هم برنامه را دنبال کنیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 − یک =