گفتگوی امیر جواهری از جانب رادیو فرهنگ با آقای امید محمدیه پناهجوی منتظر جواب و عضو هیئت اجرایی انجمن پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ

گفتگوی امیر جواهری از جانب رادیو فرهنگ با آقای امید محمدیه پناهجوی منتظر جواب و عضو هیئت اجرایی انجمن پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ

در رابطه با آکسیون اعتراضی روز شنبه ۱۵ اگوست رد شهر گوتنبرگ و نقش پناهجویان رد این حرکت و هدف هایی آن ، شما را به شنیدن این گفتگو دعوت می کنم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

14 − هفت =