گزارشى از زرتشت احمدى راغب زندانى سیاسى محبوس در زندان بزرگ تهران در شصت دومین روز اعتصاب غذا

پنج شنبه ۲۲امردادشصت و دومین روز از اعتصاب غذای اعتراضی زرتشت احمدی درحال سپری شدن است این فعال مدنی وزندانی سیاسی محبوس درزندان تهران بزرگ بامداد امروز به جهت ضعف شدید دچار بی هوشی گردید این فعال حقوق بشرکه پاییز سال ۹۵درحمایت از آزادی زندانیان سیاسی به ویژه ۱۵تن از آنها که درزندان اوین بودند همانندوحیدصیادی نصیر  وآرش صادقی وانتشاربیانیه ازوضعیت آنها توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد درهمان هنگام نیز که دوماه دربازداشت موقت بودجهت همین پرونده کنونی ۳۴روز اعتصاب غذا داشت که به نحوه بازداشت سلول انفرادی وحکم بازداشت موقت اعتراض داشت .زرتشت احمدی ازامضا کنندگان بیانیه ۱۴زندان رانیز پایگاه مبارزه علیه استبدادحاکمان ناکارآمد مذهبی ؛بی عدالتی ؛قانون شکنی فقر ؛فسادوناکارآمدی جمهوری اسلامی قرارداده است وباروشنگری همچنان خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی معلمان زندانی،کارگران ،وکلا،امضاکنندگان بیانیه ۱۴ درآویش بهایی وتمامی مردان وزنان آزادیخواه زندانی است .به رفتن روزها ی اعتصاب غذای این مدافع حقوق بشر که نهادهای امنیتی وقضایی به دنبال فرسایشی کردن آن هستند جان او به طور جدی درخطر است

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

14 + سه =