شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش سوم منظومه « سام نامه ” سروده خواجوى کرمانى تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درود و مهر بسیار : در ادامه سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور ، منظومه دلنشین سام نامه بخش سوم را به دوستان پیشکش دارم این منظومه شاهکارى از خواجوى کرمانى میباشد که براى دوستان بر خواهم شمرد ،این داستان هشتمین منظومه از جستارهاى گرانمایگان میباشد ، در بخش سوم اشاره اى گذرا خواهم داشت از دوبرنامه هفته هاى گذشته و در جایى که خواجو از شاهنامه بهره گرفته و نوشته که فردوسى فرماید ، و سپس در ستایش خرد و شکل گیرى کهکشانها و سرانجام کره زمین و پدید آمدن گیاه و جانداران و انسان با دیدى پژوهشگرانه به نظم کشیده است و سپس در دوران کیومرث که بشر از غار نشینی به دامنه کوهها سرازیر میشود و به تهیه غذا و پوشاک میپردازد پس از کیومرث نوه وى هوشنگ به تخت مینشیند چون پدر هوشنگ که سیامک نام داشته بدست بد مایگان دیو سیرت کشته شده ، در دوران هوشنگ شهر نشینى شکل میگرد و آتش به دست انسان مهار میگردد که جشن سده از دوران هوشنگ است ، پس از چهل سال پادشاهى تخت به فرزند وى که تهمورث نام داشته میرسد و بشر به ذوب فلزات و درست کردن تیشه و اره که یادگار هوشنگ بوده دامنه وسیعترى میبخشد و به آموختن زبان و نوشتن دست میابد و ادامه داستان را که برتخت نشستن جمشید است هفته دیگر در بخش چهارم پى خواهیم گرفت سام نامه را در ادامه گرشاسب نامه ، بانوگشسب نامه ، فرامرزنامه ، جهانگیر نامه ، شهریار نامه ، برزو نامه ، بهمن نامه و اکنون سام نامه ، در نخستین بخش این منظومه آشنا شدیم با خواجوى کرمانى و شرح چکیده اى از زندگى و آثار وى و دانسته باشیم که خواجو زاده کرمان بوده و در شیراز چون استادى گرانمایه بر حافظ شیرین سخن تاثیر شگفتى میگذارد که حافظ خود در بیتى به استاد خود اشاره دارد ، از خواجو دوازده اثر با ارزش بدستمان رسیده که شامل نظم و نثر میباشد ، از جمله منظومه هماى و همایون ، گل و نوروز و سام نامه میباشد که در برنامه امروز جزییات آنها را خواهم گفت . سام نامه شامل ١۴۵٠٠بیت میباشد و شرح زندگى سام پدر زال و پدر بزرگ رستم است که در زمان منوچهر شاه میزیسته و داستان عشق و پیوند او با پریدخت دختر فغفور چین است و ماجراهاى این عشق پرشور ، همراه باشید با سام نامه از خواجوى کرمانى در بخش سوم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × پنج =