به یاد سه تن از مبارزین راه آزادی

دو سال پیش در سپید‌ه‌دم هفتدهم شهریورماه سال ۱۳۹۷ ، جمهوری اسلامی ایران #رامین_حسین‌پناهی، #زانیار و #لقمان_مرادی سه تن از فرزندان کوردستان را به جوخه اعدام سپرد. این نظام ضد مردمی در سحرگاه هفتدهم شهریور دو سال پیش سه از فرزندان راه آزادی و سنبل مقاومت در زندانهای رژیم را در سحرگاهی بی روح و در اوج بی خبری در زندان رجای‌شهر کرج به دار آویخت ، که نشانه بارز دیگری از درماندگی رژیم جمهوری اسلامی برای درهم شکستن مقاومت زندانیان سیاسی و خیزش آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم ایران و کوردستان بود.
اعدام این سه جوان نه اولین اعدام و نه آخرین آن در جمهوری اسلامی ایران بوده است، ۴۳ سال حکومت اسلامی در ایران بر پایه دستگیری، آزار و اذیت، شکنجه و قتل و ترور و اعدام دگر اندیشان و آگاهان سیاسی و مدافعان حقوق بشر استوار بوده است. در ۴۳ سال گذشته هزاران فعال سیاسی در دفاع از عقیده و فکر خود به جوخه های اعدام سپرده شده اند و حاصل آن هزاران گورستان گمنام است که رامین، زانیار و لقمان و دیگر فرزندان صادق این سرزمین را در خود جای داده است.
سالروز جانباختن این سه‌جوان یاد آور مظلومیت ملتی است که طی ۴۳ سال گذشته برای عدالت، آزادی و دموکراسی مبارزه کرده است و هزاران فرزند آگاه و دلسوز خود رادر این راه از دست داده است.
یادشان گرامی باد
#نه_می‌بخشیم_و_نه_فراموش_می‌کنیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست − هشت =