دندان درد و نبود دندانپزشک یکى از مشکلات و دردهاى زندانیان زندان تهران بزرگ

گزارشی ازوضعیت دندانپزشکی زندان تهران بزرگ :
به گزارش رادیو فرهنگ گوتنبرک براساس گزارشات رسیده شرایط بهداشت دهان و دندان و رسیدگى به امور دندانپزشکى در زندان بزرگ تهران در حد یک فاجعه میباشد ، این گزارش عنوان میکند کمبود و در اکثر روزها نبود دندانپزشک یکى از مشکلات بزرگ زندانیان مجتمع  زندان تهران بزرگ است،دندانپزشک کمتر از پنج بار در ماه به بهدا ى مراجعه  میکند و بجز عده اى نورچشمى که با پرداخت رشوه و هدایا اکثر امکانات زندان را از آن خود کرده اند دیگر زندانیان بدشوارى میتوانند تحت درمان دندانپزشک قرار بگیرند، البته گران بودن خدمات درمانى نیز یکى از مشکلات بزرگ براى اکثر زندانیان است زیرا ٩٩ درصد از زندانیان از اقشار ضعیف جامعه بلحاظ درآمد هستند و توان پرداخت هزینه سنگین درمان و ترمیم دندانهاى خود را ندارند و در اینجا فقط کشیدن دندان رایگان است ، وقتى یکى از زندانیان مدت زیادى درد را تحمل میکند بخاطر اینکه پولى براى درمان و ترمیم دندانهایش ندارد سرانجام   چاره اى جز کشیدن دندانهایش نیست ، در اینجا زندانیان زیادى را میبینیم که کمتر از ۵ یا ۶ دندان در دهانشان مانده است و اکثر دندانهایشان ریخته است

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 2 =