گفت و شنود رادیو فرهنگ گوتنبرگ با شعله پاکروان از مادران دادخواه در مورد ” چرا نوید افکارى قهرمان ملى اعدام شد “

صدور احکام ناعادلانه اعدام براى مبارزین و آزادیخواهان و پرونده سازى و جنایت علیه بشریت است به شکل سیستماتیک و مشابه در جمهورى اسلامى انجام میشود. نوید افکارى کارگران و ورزشکار جوانى بود که در اعتراضات سال نود و شش شرکت کرده اند. در اواخر شهریور نود و هفت دستگیر و تحت شکنجه های طاقت فرسا قرار میگیرند. در سه دادگاه یک جلسه ای بدون اجازه دفاع از خود شرکت کرده اند که احکام صادره به شرح زیر است:

شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به ریاست سیدمحمود ساداتی به اتهام محاربه ، تشکیل گروه ضد نظام، اقدام علیه امنیت ملی ، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری ، شعبه یک دادگاه کیفری یک شیراز به ریاست مهرداد تهمتن، شعبه صد و شانزده کیفری دو شیراز به ریاست احمد برومندی به اتهام قتل برای نوید و معاونت در قتل برای وحید و حبیب احکام زیر صادر شده است. نوید به دو بار اعدام و شش سال و شش ماه زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شده بود و وحید به پنجاه و شش سال و شش ماه زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق، و حبیب به بیست و چهار سال و سه ماه زندان و   هفتاد و چهار ضربه شلاق.پرونده برادران افکاری به شعبه سی و نه دیوانعالی قم رفته و احکام عینا تایید شد، حکومت اسلامى  جوانان مردم را به قتلگاه برده و با برپایی بساط اعدام ایجاد رعب و وحشت کرده و مانع اعتراضات شوند. امروز نوید  افکاری اعدام شد، فردا نوبت شماست.یاد نوید افکارى و همه نویدها که بیرحمانه بدست قاتلین مردم به اع ام سپرده شدند جاوید و گرامى باد، بیایید همراه با یکدیگر همین امروز با اعتراض به اعدام سرود زنده باد زندگی بخوانیم. امروز مردم ایران در سیاه ترین روزهای تاریخ معاصر به سر میبرند در این دوران باید یا شمع باشیم یا ایینه راه سومی وجود ندارد .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

13 + دوازده =