شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش چهارم منظومه « سام نامه ” سروده خواجوى کرمانى تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درود و مهر بسیار : در ادامه سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور ، منظومه دلنشین سام نامه بخش چهارم را به دوستان پیشکش دارم این منظومه شاهکارى از خواجوى کرمانى میباشد که براى دوستان بر خواهم شمرد ، این داستان هشتمین منظومه از جستارهاى گرانمایگان میباشد ، در بخش چهارم اشاره اى گذرا خواهم داشت از سه برنامه هفته هاى گذشته و در جایى که خواجو از شاهنامه بهره گرفته و نوشته که فردوسى فرماید ، و سپس در ستایش خرد و شکل گیرى کهکشانها و سرانجام کره زمین و پدید آمدن گیاه و جانداران و انسان با دیدگاهى پژوهشگرانه به نظم کشیده است و آنگاه در دوران کیومرث که بشر از غار نشینی به دامنه کوهها سرازیر میشود و به تهیه غذا و پوشاک میپردازد پس از کیومرث نوه وى هوشنگ به تخت مینشیند چون پدر هوشنگ که سیامک نام داشته بدست بد مایگان دیو سیرت کشته شده ، در دوران هوشنگ شهر نشینى شکل میگرد و آتش به دست انسان مهار میگردد که جشن سده از دوران هوشنگ است ، پس از چهل سال پادشاهى تخت به فرزند وى که تهمورث نام داشته میرسد و بشر به ذوب فلزات و درست کردن تیشه و اره که یادگار هوشنگ بوده دامنه وسیعترى میبخشد و به آموختن زبان و نوشتن دست میابد و ادامه داستان را که برتخت نشستن جمشید است که دوران درخشندگى بوده و در زمان جمشید است که کاخ و گرمابه ساخته میشود و جامعه به چهار گروه تقسیم میشود ، پس از رفتن به آسمان و بازگشت به زمین این روزفرخنده نوروز خوانده میشود هفته دیگر در بخش پنجم را پى خواهیم گرفت که به داستان ضحاک و سپس کاوه و فریدون اشاره خواهم داشت ، سام نامه را در ادامه گرشاسب نامه ، بانوگشسب نامه ، فرامرزنامه ، جهانگیر نامه ، شهریار نامه ، برزو نامه ، بهمن نامه و اکنون سام نامه ، در نخستین بخش این منظومه آشنا شدیم با خواجوى کرمانى و شرح چکیده اى از زندگى و آثار وى و دانسته باشیم که خواجو زاده کرمان بوده و در شیراز چون استادى گرانمایه بر حافظ شیرین سخن تاثیر شگفتى میگذارد که حافظ خود در بیتى به استاد خود اشاره دارد ، از خواجو دوازده اثر با ارزش بدستمان رسیده که شامل نظم و نثر میباشد ، از جمله منظومه هماى و همایون ، گل و نوروز و سام نامه میباشد که در برنامه امروز جزییات آنها را خواهم گفت . سام نامه شامل ١۴۵٠٠بیت میباشد و شرح زندگى سام پدر زال و پدر بزرگ رستم است که در زمان منوچهر شاه میزیسته و داستان عشق و پیوند او با پریدخت دختر فغفور چین است و ماجراهاى این عشق پرشور ، همراه ما باشید با سام نامه از خواجوى کرمانى در بخش چهارم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 − سیزده =