گفت و شنود رادیو فرهنگ با حسن قربانی برادر حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و در خواست از مردم آزادیخواه جهان براى لغو حکم اعدام برادرشان

از رادیو فرهنگ گوتنبرگ همراه شدیم با حسن قربانى برادر زندانى سیاسى محکوم به اعدام ” حیدر قربانى” و در مورد چگونگى بازداشت و نحوه برگزارى دادگاه هاى وى سخن بمیان آورده شد ، آقاى حیدر قربانى از چهرهاى خوش نام و مورد احترام مردم میباشد که چهار سال پیش با اتهامات واهى در شهر کامیاران بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد، وى توسط قاضى سعیدى بدون خواندن پرونده با حکم بغى به به اعدام محکوم شد ، برادر من هیچ جرمى مرتکب نشده و هیچ مدرکى بر علیه او ندارند . در ادامه این گفتگو آقاى حسن قربانى اشاره داشتنده دو حقوقدان برجسته آقایان  دکتر جوانمردى و دکتر صالح نیک بخت  براین باورند که  هیچ مدرکى براى اعدام وى وجود ندارد و حکم ناعادلانه میباشد ، هر لحظه از زندگی ما با استرس و نگرانی سپری می شود و خواسته ما این میباشد که سازمان ملل و دیده بان حقوق بشر از جمهورى اسلامى بخواهند که انسانهاى بیگناه را اعدام نکنه ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سیزده + یک =