آخرین گفت و شنود رادیو فرهنگ با جاوید نام “محمد ملکی” فعال حقوق بشر و از جنبش دادخواهى مردم ایران در مورد کشتار زندانیان سیاسى در سال ۶٧

آخرین گفت  و شنود رادیو فرهنگ گوتنبرگ با زنده یاد دکتر محمد ملکی فعال حقوق بشر، نویسنده و از جنبش دادخواهى مردم ایران در مورد کشتار زندانیان سیاسى در سال ۶٧ ، در این گفتگو دکتر محمد ملکى به ابعاد فاجعه آمیز این جنایت اشاره داشتند و بویژه پس از انتشار فایل صوتى آیت الله منتظرى بیشتر مشت جنایتکاران باز شده و دیگر نمیتوانند منکر آن باشند و با این تک بیت شعر سخن را ادامه میدهند که ”دیدی که خون ناحق پروانه شمع را ، چندان امان نداد که شب را سحر کند ”وى در ادامه گفتگو ابراز امیدوارى کردند که جنبش بزرگ دادخواهى مردم که بشکل گسترده راه به پیش میبرد بتواند عاملان چنین جنایتى که در تاریخ بیسابقه میباشد به میز محاکمه بکشانند ، دکتر ملکى در این گفتگوى کوتاه از مردم خواست که به جنبش دادخواهى مردم بپیوندند ، توجه دوستان را به شنیدن این گفتگو که برگرفته شده از آرشیو رادیو  فرهنگ میباشد جلب مینماییم ، یادش به نیکى و گرامى باد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

14 − 3 =