شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش هجدهم منظومه « سام نامه ” سروده خواجوى کرمانى تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درود و هنگام خوش  ، بخش هجدهم  از منظومه  شیوا و دلنشین سام نامه را در اختیار دوستان علاقه مند قرار میدهم ، در این بخش و در جلد دوم این منظومه خواهیم رسید در جایى که سام در دشت سوزانى همراه با دو یار دیگر خود گرفتار شده اند و سرانجا به شهر زنان که پادشاهى بنام حوران دارد میرسند ، حوران از سام میخواهد که پریدخت را فراموش کند و با او پیوند بگیرد ،
اما سام میگوید پیمان داده ام و شکستن پیمان از آزادگى بدور است و سرانجام شهر را ترک میکنند و در جستجو و یافتن پریدخت به مسیر ادامه میدهند ، در برنامه هاى پیش مشخص میشود مرگ پریدخت ساختگى بوده و خبر به سام میرسد ، در این برنامه پس از فراز و نشیبهاى بسیار سرانجام سام به پادشاهى چین میرسد پس از کشته شدن فغفور چین که  پدر پریدخت بود ، در هفته پیش  خبر درگذشت پریدخت که ساختگى میباشد به سام میرسد و او از غصه و غم دیوانه شده و سر به کوه و بیابان نهاده و با وحوش انس میگیرد ، ادامه داستان را در بخش هجدهم  و جلد دوم پیگیر شدیم  ، سام نامه منظومه اى است از خواجوى کرمانى و داستان  عاشقانه سام و پریدخت دختر فغفور چین میباشد ، اما همه ماجرا این نبوده در هفته هاى گذشته پس از به پادشاهى رسیدن پریدخت  و دورى از سام و با شرح ماجراهاى بسیار با حیله گرى عالم افروز رقیب عشقى پریدخت واین داستان شورانگیز بدانجا رسیدیم که عالم افروز دنبال کام دل بردن از سام بوده ، پریدخت و سام را در کنار هم مى بیند و  رشک و حسادت بر وى غلبه میکند و سرانجام پریدخت را به گروگان میبرد و بار دگر سام و پریدخت از حیله و افسونگرى عالم افروز از هم جدا میگردند و در برنامه هاى  گذشته اشاره داشتیم  پس از گرفتار شدن سام و شبى که با پریدخت بسر برد ، در قلعه اى  بند خانه میشود ( زندانى میشود ) و سرانجام توسط دختر قلعه بان که قمر رخ نام داشته و شیفته سام شده بوده آزاد میشود و سپس براى دیدن پریدخت به قصر وى میرود که مانند خورشیدى بر بالاى بام است و سام در پایین قصر درمانده قرار گرفته و داستان پر شر و شورى بوجود آورده میشود ، سام پدر بزرگ رستم است این منظومه ١۴٠٠ بیت میباشد و به کوشش دکتر میترا مهرآبادى تصحیح شده و در ٨٠۵ رویه ( صفحه ) گردآورى شده در این بخش از نخستین دیدار این دو دلداده سخن خواهیم گفت و گرفتار شدن سام بدست فغفور چین پدر پریدخت ،براى دوستان یاد آور شوم که سام نامه هشتمین نامه از مجموعه سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور است که براى دوستان بر شمرده ام ، در برنامه هاى پیش بترتیب : گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیر نامه ، برزو نامه ، شهریار نامه و بهمن نامه که بیان آنها که حدود دوسال به درازا کشیده  و اکنون با بخش هجدهم سام نامه همراه دوستان هستم ،  سام نامه منظومه اى جذاب و دلنشین که تلاش دارد شکوه زن در استقلال راى و عشق را بیان کند و در این راستا دلداده هاى بسیارى را خواهیم شناخت که  سام و پریدخت از آن جمله میباشد ، این داستان هشتمین منظومه از جستارهاى گرانمایگان میباشد ، در بخش هاى پیش  از پرینوش و مهر افروز سخن داریم و یافتن سام پسر عموى خویش را که قلوش نام دارد و همچنین در هفته هاى گذشته آگاه شدیم  پس از ماجراهاى شگفت انگیزى که بر سر راه سام قرار میگیرد سرانجام وى پادشاه خاور زمین میشود و مهر افروز دخت پادشاه سابق خاوان شیفته سام میشود و از او کام دل میخواهد ، دخت دیگرى بنام شمسه خاورى که با دیدن رخ سام عاشق وى شده بر سر راه او قرار میگیرد و رقابتى است بین دختران که بار دیگر عالم افروز از راه میرسد و قصد ربودن سام را دارد ، اما دل سام بسوى پریدخت که دختر فغفور چین است در پرواز است و به عاشقان دلخسته خود پاسخ  رد میدهد همچنین د از گرفتار شدن سام بدست عالم افروز و عاشق شدن سام به پریدخت که تنها تصویر او را بر پرده اى در کاخ عالم افروز مى بیند و سپس ادامه داستان و حرکت سام در جستجوى پریدخت ، هفته هاى  پیشتر  از  زاده شدن سام و دیدار با منوچهر شاه و پروانه گرفتن براى شکار و سپس گرفتار شدن در تاریکى و گم کردن راه و رسیدن به باغى که عالم افروز منتظر او میباشد که در خم کمند عشق سام گرفتار شده و بقیه ماجرا…  و در جایى که  خواجو از شاهنامه بهره گرفته و نوشته که فردوسى فرماید ، و سپس در ستایش خرد و شکل  گیرى کهکشانها و سرانجام کره زمین و پدید آمدن گیاه و جانداران و انسان با دیدگاهى پژوهشگرانه به نظم کشیده است و آنگاه  در دوران کیومرث که بشر از غار نشینی به دامنه کوهها سرازیر میشود و  پس از کیومرث نوه  وى هوشنگ به تخت مینشیند چون پدر هوشنگ که سیامک نام داشته بدست بد مایگان دیو سیرت کشته شده ، در دوران هوشنگ شهر نشینى شکل میگرد و آتش به دست انسان مهار میگردد که جشن سده …  در نخستین بخش این منظومه آشنا شدیم  با خواجوى کرمانى و شرح چکیده اى از زندگى و آثار وى

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

ده − هشت =