هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز ، فیلمساز و کارشناس مدیا در مورد طنز سیاسى

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز ، فیلمساز و کارشناس مدیا در مورد طنز سیاسى، این هفته در سوم بهمن ماه ٩٩ ،  برنامه صفحه کلاج ١۵٩ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با حوادث هفته گذشته را به شما دوستان گرامى شنونده پیشکش داریم :  

انواع و اقسام اخوند و پهلوی شکسته فاطمه زهرا !

آخوندو سقط جنین ، اخوند و فائضه هاشمی ، آخوند و قاسم سلیمانی ، آخوند و کارشناس هسته ای ، اخوند بیتربیت و اخوند بیشعور   !

پروین زمانی ورژن زنانه جغجغه نظام !

  جغجغه نظام !

آنتیک های هفته ؛ اینهفته ، روایت از پهلوی شکسته فاطومه زهرا !

مزاحمت هفته  !

دستگیری یکی از صادراتیهای رژیم در امریکا  !

و اخبار ریزو درشتی و اتفاقات منحصر به فردی! که فقط در ایران بحران زده صورت میگیرد  توجه شما را به این برنامه جلب میکنیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 − 8 =