شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش دوم از منظومه « هماى و همایون ” سروده خواجوى کرمانى تهیه و اجرا سعید اوحدى

درود و مهر بسیار : در ادامه برنامه شاهنامه و گرانمایگان سخنور ، منظومه هماى و همایون از خواجوى کرمانى را براى دوستان ارمغان دارم و این هفته بخش دوم این منظومه و در جایى که خواجو برایمان شرح چگونکى به نظم کشیدن این منظومه را به شیوایى بیان نموده اند ، شبى در کنج خلوت سر در گریبان فرو برده بود که دوستان سراغ وى میروند و به مجلس مى گساران روان میشوند و در چنین مجلس بزم و شادخوارى زمینه براى فراهم آمدن داستان هماى و همایون آماده میگردد ، این اثر گرانمایه پس از هشت نامه اى است که براى شنوندگان رادیو فرهنگ بر شمرده ام که عبارت بودند از : گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه و سام نامه ، منظومه هماى و همایون با پیشگفتار استاد زنده یاد دکتر پرویز ناتل خانلرى میباشد و توسط استادى از تاجیکستان زنده یاد کمال الدین عینى تصحیح و گردآورى شده ، این داستان شبیه اثر دیگر خواجو سام نامه میباشد و فقط برخى از نامها تغییر کرده ، سام نقش خود را به هماى داده و پریدخت به همایون ، همانگونه که مشخص گردید همایون دختر است و هماى پسر و ملکزاده ، بخش دوم را ادامه میدهیم و به آشنایى به این منظومه بیشتر پرداخته میشود ، توجه شما دوستان گرامى را به شنیدن این بخش از سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 + 5 =