شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش سوم از منظومه « هماى و همایون ” سروده خواجوى کرمانى تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درود و سرود ، در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمایگان سخنور ، منظومه هماى و همایون از خواجوى کرمانى را براى دوستان ارمغان دارم و این هفته بخش سوم را که خواجو سبب به نظم آوردن قصه رابیان میدارد شرح خواهم داد ، آرمان والاى خواجو اندیشه و خرد است ،همچنین یادگار نیکى از خود بجا گذاشتن در جهان میباشد ، اشاره دارد که این منظومه چو کاخى خواهد بود که یک باغ پر میوه درون آن وجود دارد ، گلش دانش و میوه آن تدبیر و اندیشه است و چون دریایى میماند که غواص گوهرهاى گوناگونى از خرد و سخن نغز بیرون آورد ، سپس به سن و سال خود ما را آشنایى میدهد که سه ده از زندگى وى گذشته بوده که دست به این نظم زیبا میزند ، در برنامه هاى گذشته گفتیم که خواجو برایمان شرح چگونکى به نظم کشیدن این منظومه را به شیوایى بیان نموده اند ، شبى در کنج خلوت سر در گریبان فرو برده بود که دوستان سراغ وى میروند و به مجلس مى گساران روان میشوند و در چنین مجلس بزم و شادخوارى زمینه براى فراهم آمدن داستان هماى و همایون آماده میگردد ، این اثر گرانمایه پس از هشت نامه اى است که براى شنوندگان رادیو فرهنگ بر شمرده ام که عبارت بودند گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه و سام نامه ، منظومه هماى و همایون با پیشگفتار استاد زنده یاد دکتر پرویز ناتل خانلرى میباشد و توسط استادى از تاجیکستان زنده یاد کمال الدین عینى تصحیح و گردآورى شده ، این داستان شبیه اثر دیگر خواجو سام نامه میباشد و فقط برخى از نامها تغییر کرده ، سام نقش خود را به هماى داده و پریدخت به همایون ، همانگونه که مشخص گردید همایون دختر است و هماى پسر و ملکزاده ، توجه شما دوستان گرامى را به شنیدن بخش سوم منظومه ” هماى و همایون” از سلسله گفتارهاى  شاهنامه و گرانمایگان سخنور جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نوزده + 6 =