شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ،این هفته بخش چهارم از منظومه « هماى و همایون ” سروده خواجوى کرمانى تهیه و اجرا سعید اوحدى

درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمایگان سخنور ، منظومه هماى و همایون از خواجوى کرمانى را براى دوستان ارمغان دارم و این هفته بخش چهارم که زاده شدن هماى از منوشنگ و پرونیش میباشد که شادمانى و شور در بارگاه منوشنک شاه بوجود میاید و در پنج سالگى که به آموزگار سپرده میشود همه علوم زمان خود را فرا میگیرد و هنگام پانزده سالگى به شکار گاه میرود و حوادثى پیش میاید که همان داستان سام و پریدخت است ، در نخجیرگاه عالم افروز دام گسترده است و عاشق شدن هماى بر همایون با دیدن نقاشى وى که در پرده اى کشیده شده بوده ، در هفته گذشته خواجو سبب به نظم آوردن قصه رابیان میدارد که شرح دادم ، آرمان والاى خواجو اندیشه و خرد است ، همچنین یادگار نیکى از خود بجا گذاشتن در جهان میباشد ، اشاره دارد که این منظومه چو کاخى خواهد بود که یک باغ پر میوه درون آن وجود دارد ، گلش دانش و میوه آن تدبیر و اندیشه است و چون دریایى میماند که غواص گوهرهاى گوناگونى از خرد و سخن نغز بیرون آورد ، سپس به سن و سال خود ما را آشنایى میدهد که سه ده از زندگى وى گذشته بوده که دست به این نظم زیبا میزند ، در برنامه هاى گذشته گفتیم خواجو برایمان شرح چگونکى به نظم کشیدن این منظومه را به شیوایى بیان نموده اند ، شبى در کنج خلوت سر در گریبان فرو برده بود که دوستان سراغ وى میروند و به مجلس مى گساران روان میشوند و در چنین مجلس بزم و شادخوارى زمینه براى فراهم آمدن داستان هماى و همایون آماده میگردد ، این اثر گرانمایه پس از هشت نامه اى است که براى شنوندگان رادیو فرهنگ بر شمرده ام که عبارت بودند گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه و سام نامه ، منظومه هماى و همایون با پیشگفتار استاد زنده یاد دکتر پرویز ناتل خانلرى میباشد و توسط استادى از تاجیکستان زنده یاد کمال الدین عینى تصحیح و گردآورى شده و در ۴۵٠٠ بیت و ٢٧٨ رویه ( صفحه ) میباشد ، این داستان شبیه اثر دیگر خواجو سام نامه میباشد و فقط برخى از نامها تغییر کرده ، سام نقش خود را به هماى داده و پریدخت به همایون ، همانگونه که مشخص گردید همایون دختر است و هماى پسر و ملکزاده ، بخش دوم را ادامه میدهیم و به آشنایى به این منظومه بیشتر پرداخته میشود ، توجه شما دوستان گرامى را به شنیدن بخش چهارم  از سلسله گفتار شاهنامه و گرانمایگان سخنور جلب مینمایم

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه × پنج =