اخبار و اعتراضات کارگری دوشنبه ٢٧بهمن ماه ۱۳۹٩ تهیه و اجراء از؛ امیر جواهری لنگرودی

با درود بر شما عزیزان شنونده، امیرجواهری هستم . در  برنامه گفتار کارگری  هفته به موارد زیر ورود می کنم ؛ احضار ها و دستگیری های گسترده  و چرایی آن ها – پنجمین  فراخوان سریالی بازنشستکان و به خیابتن آمدن آنان در بست وششم بهمن –  بیانیه  مشترک ۳۵ نیروی چپ و دمکراتیک خارج از کشسور با عنوان : در حمایت از مطالبات مزدی کارگران، مستمری بازنشستگان و واکسیناسیون عمومی، فوری و رایگان! سرتیتر خبرهای کارگری – دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰  و بیانیه مشترک تشکل های مستقم کارگران – معلمان و بازنشستگان پیرامون حداقل مرد سال۱۴۰۰ و و ظایف ما در قبال آن  … شما می توانید کامل این برنامه را درسایت رادیو فرهنگ و کانال های گوناگون تبلیغی فرهنگ و برنامه یوتوپ خودم دنبال کنید!

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

ده + 1 =