یادها و ماندگارها ، برنامه اى از رادیو فرهنگ تهیه و اجرا سعید اوحدى و باران رودآذین ١۶ اسفندماه ٩٩ در بزرگداشت نویسندگان، شاعران ، هنرمندان و سیاستمداران

این هفته در شانزدهمین  روز ماه اسفند ٩٩ از ناصر زراعتى ، سعید اوحدى و باران رود آذین  خواهیم شنید در گرامیداشت یاد: دکتر محمد مصدق، جلال دوالفنون، احمد کسروى، ایرج افشار،سیمین دانشور، حسین قوامى، بهروز وثوقى ، مجید انتظامى و احمد عبادى. در این برنامه ” سعید اوحدى” شرح کوتاهى از زندگى پربار آنها به آگاهى شنوندگان رادیو فرهنگ میرسانند و در ادامه برنامه امروز” ناصر زراعتى ” نویسنده در گرامیداشت یاد سیمین دانشور با شنوندگان رادیو فرهنگ  سخن خواهند گفت و همچنین دکلمه سروده باران  از فریدون مشیرى را که بانو باران رود آذین آنرا اجرا کرده اند را خواهیم شنید

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 4 =