پیام جمعى از زنان مبارز و برابرى طلب شهر سقز بمناسبت روز جهانى زن

ما جمعی از زنان مبارز و برابری طلب شهر سقز، بعنوان بخشی از زنان کردستان و ایران و گردانی از لشکر جهانی طبقە کارگر ، در نشست امروز خود و در گرامیداشت ٨ مارس روز جهانی زن ، خواست و مطالبات خود را کە خواست و مطالبات همە زنان کارگر و معترض جامعە می دانیم در قطعنامە ١۶ مادەای زیر بیان و بە سمع جامعە می رسانم . دست یابی بە این خواست ها در گروە اتحاد ، اگاهی و مبارزە مشترک زنان و مردان برابری طلب و عدالت خواە است .مطالبات ما عبارتند از :

١ – ما خواهان حق برابر برای تمامی زنان و مردان در عرصه های سیاسی ، اجتماعی، خانواده  و فرهنگی هستیم.

٢ – ما هر نوع قوانین زن ستیزانه و جنسیت محور که زنان را از دست یابی به حقوق ابتدایی خویش محروم می کنند ، محکوم می کنیم.

٣ – حق ایجاد تشکلهای خود ساخته ، اعتراض ، اعتصاب جهت مطالبه حقوق انسانی باید به رسمیت شناخته شود و نهادینه گردد.

۴ – ما خواهان برابری اقتصادی به دور از هر گونه استثمار برای همه انسانها اعم از زن و مرد هستیم.

۵ – هر گونه جدا سازی میان زنان و مردان در اجتماعات و مکان های عمومی باید فورآ ممنوع گردد.

۶ – اعمال هر گونه خشونت علیه زنان اعم از آزار جنسی ، برخوردهای فیزیکی ، تحقیر و توهین خشونت کلامی و کرداری ،غیره انسانی است و باید جرم محسوب شود.

٧ – آزادی انتخاب ،اساسی ترین حق انسان است. تحمیل هر نوع فشار اعم از ازدواج اجباری ، طلاق اجباری ، تعدد زوجات ، محرومیت از سرپرستی فرزند ،ازدواج زیر سن ۱۸ سال ممنوع باید گردد.

٨ – فرهنگ مرد سالاری پدیده غیر انسانی است و تبعات ناشی از آن از جمله :  قتل های ناموسی ، سنگسار و تحقیر زن ، جنایت محصوب می شود و مسببین آن باید بر اساس قوانین محاکمه شوند.

٩ – پدیده زنان و کودکان خیابانی و بی شناسنامه از پیامد های نظام سرمایه داری است . ما خواهان برخورد داری کامل زنان و کودکان از زندگی سالم و حقوق انکارناپذیر آنان هستیم.

١٠ – ازدواج موقت شکلی از تن فروشی است و باید ممنوع گردد.

١١ – زنان باید از آزادی انتخاب پوشش ، حق مسافرت آزاد ، حق تحصیل ، انتخاب شغل ، حق طلاق و انتخاب همسر و سایر حقوق اولیه خود برخوردار باشند و هر نوع پوشش اجباری ممنوع باید گردد.

١٢ – کار خانگی به منزه شغل تلقی می شود . زنان خانه دار باید از حمایت نهادهای اجتماعی و حق بیمه برخوردار شوند . به زنان خانه دار حقوق کافی طبق تعیین و تشخیص نمایندگان آنان باید پرداخت گرد.

ما از تمامی جنبشهای آزادیخواه و برابری طلب حمایت می نمائیم.  هر گونه بازداشت ، محاکمه ، زندان ، تهدید و تعقیب فعالین عرصه های اجتماعی از جمله کارگران ، معلمان و دانشجویان را محکوم می کنیم.

١۴ – ما جنگ افروزی ، مسابقه تسلیحاتی ، تحریم های اقتصادی ناشی از رقابت نظام سرمایه داری را که بیشترین زیانهای آن متوجه طبقه کارگر و زحمتکش جامعە می باشد را محکوم می کنیم.

تعرض به زنان و فروش آنان که این روزها توسط یک عده جنایتکار صورت می گیرد، قوین محکوم می کنیم و خواستار آزادی کلیه زنان اسیر هستیم.

ما حمله به سوختبران استان سیستان و بلوچستان و کو لبران استان کردستان ، آذربایجان و کرمانشاه را محکوم و از اعتراض مردم محروم آن مناطق حمایت می کنم و خواستار محاکمه امران و عاملان آن جنایت هستیم.

در پایان و ضمن شاد باش مجدد ٨ مارس روز جهانی زن ، اعلام می داریم کە این قطعنامه در ١۶ بند و یک مقدمه به تصویب جمع زیادی از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب شهرستان سقز رسیده است.  اسفند ١٣٩٩ برابر با مارس ٢٠٢١

گفتی است در ادامه مراسم بە مدت ٢ ساعت با بحث آزاد و پذیرایی از حاضرین  ادامه پیدا کرد . در پایان یکی از زنان شرکت کنندە در این گردهمایی، با قرائت قطعه شعری ساعت ۶ بعداز ظهر پایان مراسم را اعلام  نمود .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

14 + 12 =