شاهنامه و گرانمایگان سخنور ، بخش نخست ” گردآفرید نامه ” تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمایگان سخنور از این هفته داستان گردآفرید اثر جاودانى فردوسى یکى از بزرگترین حماسه سرایان جهان را پى خواهم گرفت ، نام آنرا گردآفرید نامه نهاده ام و تلاش دارم در چهار بخش به آگاهى دوستان برسانم ، در بخش نخست پیشگفتارى دارم که بن مایه ام گزارش دوست و استاد گرامى مازیار قویدل با نام ” داستان سهراب و گردآفرید ”که همراه با نقش هاى بسیار زیبا از استاد رحیم غفورى است میباشد که در صدو چهار رویه ( صفحه ) فراهم آورده شده ، استاد برجسته و فردوسى شناس گرامى على اکبر جعفرى پیشگفتارى خردمندانه بر این نسک نوشته و اینکه : این گام مازیار ، گامى است بس با ارزش که ما شاهکار شاهکارها ” شاهنامه فردوسى توسى ایران و فارسى کهن ” را بهتر بشناسیم و نگاهداریم . این اثر گرانمایه پس از نه نامه اى است که براى شنوندگان رادیو فرهنگ در برنامه هاى گذشته بر شمرده ام که عبارت بودند از : گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه و سام نامه ، منظومه هماى و همایون و اینک در دهمین نامه از این سلسله گفتار بشنویم بخش نخست گردآفرید نامه را

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 − 17 =