هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز ، فیلمساز و کارشناس مدیا در مورد طنز سیاسى ، نخستین برنامه سال ١۴٠٠

هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز ، فیلمساز و کارشناس مدیا در مورد طنز سیاسى، این هفته در ششم فروردین ١۴٠٠ ،  برنامه صفحه کلاج ١۶٨ کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با حوادث هفته گذشته را به شما دوستان گرامى شنونده پیشکش داریم :  

اولین برنامه صفحه کلاج در قرن پانزده !

انواع و اقسام آخوندک و اخوندها در ابتدای سال  !

کارشناس ٢٠٠ کیلویی حکومت و نظرات مردم کوچه و خیابان   !

ماسک زدن باعث مرگ و میر میشه نه کرونا  !

کاندیداهای ریاست جمهوری و شورت اقای ضرغامی  !

جنگ گرگها در حاکمیت !

جغجغه نظام  !

پروین زمانی از همسرجون به خامنه ای جون !

و اخبار ریزو درشتی و اتفاقات منحصر به فردی! که فقط در ایران بحران زده صورت میگیرد  توجه شما را به این برنامه جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 + 7 =