تاریخچه کوتاهى از سروده انترناسیونال بمناسبت روزجهانى کارگر ، تهیه و اجرا سعید اوحدى

https://www.radiofarhang.nu/wp-content/uploads/2021/04/20200430rozkargar.mp3?_=1

سرود انترناسیونال که امروز طنین انداز در سرتاسر این گیتى فراخ دامن میباشد و در هر کجا و هنگام راهپیمایى بخش هاى گوناگون جنبش کارگرى از جمله : سوسیال دمکراتها ، جنبش سندیکاریى ، نیروهاى چپ مارکسیستى و طیف هواداران جنبش کارگرى خوانده میشود ، نخستین بار بوسیله ” اوژن پوتیه ” سروده شد و سپس به سایر زبانها ترجمه گردید که آهنگ و ریتم آن در همه جا همسان میباشد ، در ایران این سروده توسط شاعر ملى و انقلابى ” ابوالقاسم لاهوتى” به پارسى برگردانده شد که با این بیت آغاز میشود ” برخیز اى داغ لعنت خورده دنیاى فقر بندگى/ جوشیده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگى ” اوژن پوتیه شاعر – کارگر فرانسوى بود که در ١۴ اکتبر سال ١٨١۶ زاده شد و در ایام کمون بزرگ پاریس به عضویت آن انتخاب شد، پس از شکست کمون به انگلستان و سپس به آمریکا مهاجرت کرد و این سروده مشهور را در ژوئن سال ١٨٧١ سرود که ١۴٧ سال پیش از این میباشد ، و سرانجام این کارگر انقلابى و شاعر در سال ١٨٨٧ و روز ٨ نوامبر در ٧١ سالگى چشم از جهان بربست و در آرامستان پرلاشز شهر پاریس بخاک سپرده شد ، صادق هدایت و غلامحسین ساعدى نیز در این گورستان بخاک سپرده شدند ، یاد اوژن پوتیه گرامى باد و با هم به سرود انترناسیونال گوش میدهیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نه + 8 =