پرونده سازی علیه فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه

پرونده جدیدی علیه خانم فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه باز شده است. اتهام مطرح شده علیه وکیل کارگران هفت‌تپه، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام می باشد.

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در زمانی که کارگران هفت‌تپه طی مبارزاتی طولانی موفق شده اند خصوصی سازی هفت‌تپه را لغو کنند دور جدیدی از فشارها همانند کاهش سهم آب کشاورزی شرکت هفت‌تپه، پرونده ‌سازی برای خانم زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه و … علیه کارگران هفت‌تپه شروع شده است تا بدین طریق مبارزات کارگران هفت‌تپه را به حاشیه بکشانند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در این رابطه بیانیه ای منتشر کرده است که در زیر متن کامل آن را میخوانید:

دست از پرونده سازی بردارید!

پرونده سازی برای خانم زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه محکوم است!

بنا بر خبر منتشر شده، متاسفانه علیه خانم فرزانه زیلابی، وکیل جسور کارگران هفت تپه پرونده سازی شده است.
خانم زیلابی به دلیل پی گیری و دفاع از حق و حقوق کارگران هفت تپه، مورد خشم کسانی قرار گرفته است، که در بیدادگاه ها خود را قاضی می نامند!

پرونده سازی برای فرزانه زیلابی،پرونده سازی علیه تمام کارگران هفت تپه است.
در شرایطی که کارگران هفت تپه در جشن و شادی خلع ید هفت تپه از اسد بیگی و بخش خصوصی هستند، دستگاه های پرونده ساز و اتهام زن، می خواهند شیرینی این روز ها را به کام کارگران تلخ کنند.

اما دستگاه پرونده ساز و بیدادگاه ها بداند، هر گونه پرونده سازی علیه فرزانه زیلابی ،وکیل جسور و قابل احترام کارگران هفت تپه با شکست رو به رو خواهد شد.

پرونده سازان بدانند که کارگران هفت تپه اجازه نخواهند داد، توطئه گران پرونده ساز، به اهداف خود برسند.

فرزانه زیلابی حمایت کارگران مبارز هفت تپه را به همراه دارد، پس لازم است که پرونده سازان، به این توطئه های کثیف پایان دهند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هرگونه پرونده سازی برای خانم فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری، وکیل کارگران هفت تپه را محکوم کرده وخواهان پایان دادن به این روند نخ نما می‌باشد.

۲۳/اردیبهشت /۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۱ دیدگاه

  1. نتنها کارگران مبارزهفت تپه بلکه همه ماست که ازسرکارخانم فرزانه زیلابی این وکیل مبارز وعدالتجو بطور گسترده دفاع کنیم ومانع از اقدامات رذیلانه دستگاه فاسد “قوه قضائیه” جیره خوار سرمایه داری نئو لیبرال حاکم شویم ، این مزدوران پرونده سازکه اکنون با خلع ید ازاربابان کثیف خودمواجه شده اند گویابه طمعِ دریافت مواجب بیشتردرازاء ناتوانی اهداف کثیف اربابان وکیل مبارز وموفق کارگران را هدف گرفته اند تا انتقام شکست مفتضحانه خودواربابانشان را بگیرند ،زهی خیال باطل، همونگونه که دفاع قاطع خانم زیلابی ومبارزات جانانه کارگران لقمه چرب ورایگان را ازگلوی فاسادانی همچون اسدبیگی وحامیانش بیرون کشیدند دراین عرصه نیز قادرند آنان را درنیل بهاهداف رذیلانه ناکام بگذارند ، بادرود به کارگران عزیزهفت تپه وسرکا رخانم زیلابی گرامی وآرزوی موفقیت برایشان.🙏🙏🙏🌹🌹🌹🙏🙏🙏💐💐💐

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک + 18 =