شاهنامه و گرانمایگان سخنور ، بخش نخست منظومه “کوهزاد نامه ” تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درودهاى سرودگونه به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمایگان سخنور این  هفته بخش نخست منظومه اى را براى دوستان فراهم آورده ام که برگرفته شده از داستانهاى افزودها  به شاهنامه میباشد،  نام داستان کوک کوهزاد و شاعر آن ناشناخته مانده است ، این منظومه را زنده یاد دکتر محمد دبیرسیاقى برگرفته از شاهنامه مشهور به چاب کلکته که توسط  ترنر ماکان هندى تصحیح و ویراش شده فراهم آورده . در بخش نخست این داستان پیشگفتارى از زمان رخداد آن و سلسله کشوادیان  و میلادیان خواهیم داشت و هنگام دوازده سالگى رستم و به روایت امروزى سه یار دبستانى وى میباشد ، پیشگفتارى از این منظومه بوسیله اساتید زنده یاد ” دکتر ذبیح الله صفا، ملک الشعرا بهار و دکتر سیاقى” نوشته شده است ، در این بخش آشنا خواهیم شد با کوک کوهزاد که در قلعه اى زندگى میکرده و راهزنى شناخته شده و باجگیر بوده است  و نقش زال و سایر پهلوانان در این منظومه ارجمند که شامل ٧٠٠  بیت و در ۵۶ صفحه میباشد ، این منظومه دوازدهمین نامه اى است که در این سلسله گفتارها براى شنوندگان گرامى فراهم آورده ام ، توجه دوستان را به شنیدن پخش نخست این منظومه کمیاب و کم نظیر  جلب مینمایم

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک + 6 =