شاهنامه و گرانمایگان سخنور ، بخش دوم منظومه “کوهزاد نامه ” تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درود و سرود به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمایگان سخنور این  هفته بخش دوم  منظومه اى را براى دوستان فراهم آورده ام که برگرفته شده از داستانهاى افزودها  به شاهنامه میباشد،  نام داستان کوک کوهزاد و شاعر آن ناشناخته مانده است ، این منظومه را زنده یاد دکتر محمد دبیرسیاقى برگرفته از شاهنامه مشهور به چاب کلکته که توسط  ترنر ماکان هندى تصحیح و ویراش شده فراهم آورده . در بخش نخست این داستان آشنا شدیم با پیشگفتارى از زمان رخداد آن و سلسله کشوادیان  و میلادیان و داستان به هنگام دوازده سالگى رستم بهمراه گودرز و میلاد و به روایت امروزى سه یار دبستانى میباشد ، پیشگفتارى از این منظومه بوسیله اساتید زنده یاد ” دکتر ذبیح الله صفا، ملک الشعرا بهار و دکتر سیاقى” نوشته شده است ، در این بخش آشنا خواهیم شد با کوک کوهزاد که در قلعه اى زندگى میکرده و راهزنى شناخته شده و باجگیر بوده است  و نقش زال و سایر پهلوانان در این منظومه ارجمند که شامل ٧٠٠  بیت و در ۵۶ صفحه میباشد ،در بخش دوم و ادامه داستان با توجه به همه گوشزده هاى زال که دیدارى بین روستم و کوهزاد انجام نشود و میدانسته که رستم شور جوانى دارد و جویاى نام و جان خود را در برابر کوک کوهزاد از دست خواهد ، اما بر اساس یک حادثه رستم و دوستانش متوجه میشوند که این راهزان در درون قلعه جاى دارد و از مردم باج و خراج میستاند ، و آنچه که روى میدهد در ادامه داستان و بخش سوم پى خواهیم گرفت،   این منظومه دوازدهمین نامه اى است که در این سلسله گفتارها براى شنوندگان گرامى فراهم آورده ام ، توجه دوستان را به شنیدن پخش دوم  این منظومه کمیاب و کم نظیر  جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو + 1 =