شاهنامه و گرانمایگان سخنور ، بخش سوم منظومه “کوهزاد نامه ” تهیه و اجرا سعید اوحدى

با درود و سرود به دوستان گرامى : در ادامه برنامه شاهنامه وگرانمایگان سخنور این  هفته بخش سوم  منظومه اى را براى دوستان فراهم آورده ام که برگرفته شده از داستانهاى افزودها  به شاهنامه میباشد،  نام داستان کوک کوهزاد و شاعر آن ناشناخته مانده است ، این منظومه را زنده یاد دکتر محمد دبیرسیاقى برگرفته از شاهنامه مشهور به چاب کلکته که توسط  ترنر ماکان هندى تصحیح و ویراش شده فراهم آورده . در بخش نخست این داستان آشنا شدیم با پیشگفتارى از زمان رخداد آن و سلسله کشوادیان  و میلادیان و داستان به هنگام دوازده سالگى رستم بهمراه گودرز و میلاد و به روایت امروزى سه یار دبستانى میباشد ، پیشگفتارى از این منظومه بوسیله اساتید زنده یاد ” دکتر ذبیح الله صفا، ملک الشعرا بهار و دکتر سیاقى” نوشته شده است ، در این بخش آشنا خواهیم شد با کوک کوهزاد که در قلعه اى زندگى میکرده و راهزنى شناخته شده و باجگیر بوده است  و نقش زال و سایر پهلوانان در این منظومه ارجمند که شامل ٧٠٠  بیت و در ۵۶ صفحه میباشد ،در بخش دوم و ادامه داستان با توجه به همه گوشزده هاى زال که دیدارى بین روستم و کوهزاد انجام نشود و میدانسته که رستم شور جوانى دارد و جویاى نام و جان خود را در برابر کوک کوهزاد از دست خواهد ، اما بر اساس یک حادثه رستم و دوستانش متوجه میشوند که این راهزان در درون قلعه جاى دارد و از مردم باج و خراج میستاند ، و آنچه که روى میدهد در ادامه داستان و در بخش سوم پى خواهیم گرفت ادامه این منظومه نفیس و کمیاب را و درجایی خواهیم رسید که براى نخستین بار رستم به دیدار کوهزاد میرود و بقیه ماجرا را هفته آینده و در بخش چهارم براى دوستان خواهم گفت، این منظومه دوازدهمین نامه اى است که در این سلسله گفتارها براى شنوندگان گرامى فراهم آورده ام ، توجه دوستان را به شنیدن پخش سوم  این منظومه جذاب کم نظیر  جلب مینمایم

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × چهار =