یادها و ماندگارها ، برنامه اى از رادیو فرهنگ ۵ تیرماه ١۴٠٠تهیه و اجرا سعید اوحدى و باران رودآذین در بزرگداشت نویسندگان، شاعران ، هنرمندان و سیاستمداران

با درود و سپاس به شنوندگان گرامى رادیو فرهنگ ، پیش از اینکه برنامه یادها و ماندگارهاى این هفته را به آگاهى دوستان برسانیم خاطر نشان کنیم که هدف از تهیه و اجراى این برنامه بزرگداشت نام و یاد کسانى میباشد که در عرصه ادب ، هنر، فرهنگ و سیاست ایران تاثیر گذار و صاحب نام و اندیشه بوده اند ، با توجه به زمان محدود رادیو تلاش داریم که بسیار کوتاه در مورد این بزرگان سخن بگوییم و به شکل کاملتر در مورد آثار و زندگى آنها میتوانید به سایت و آرشیو رادیو فرهنگ به آدرس Radiofarhang.nu مراجعه بفرمایید. برنامه یادها و ماندگارها هرهفته در گرامیداشت بزرگان عرصه ادب، فرهنگ، تاریخ و سیاست اجرا میشود ، در برنامه این هفته یاد بزرگانى را گرامى خواهیم داشت که در هفته دوم ماه تیر یا چشم به جهان گشوده و در شادباش زادروز آنان هستیم و یا اینکه از میان ما رخت بربسته و سر بر آستان خاک نهاده اند ، برنامه این هفته با همکارى ” باران رود آذین ”در گرامیداشت یاد ” محمد حقوقى، حمید اشرف، همایون خرم ، بانو مهستى، مهدى سهیلى، عبدالعلى وزیرى، على کسمایى، عباس مهرپویا، سهراب شهیدثالث، اصغر الهى، زادروز خجسته اسماعیل خویى و استاد محمد استعلامى” خانم باران رودآذین در گزارشى کوتاه ضمن شادباش زادروز استاد محمداستعلامى به آثار ارزشمند و پربار وى اشاره خواهند داشت وسپس در پایان برنامه این هفته همراه خواهیم شد با ناصر زراعتى نویسنده و مستند ساز که در گرامیداشت یاد صادق چوبک سخن بمیان آورده اند ، توجه شما شنوندگان گرامى را به شنیدن برنامه این هفته یادها و ماندگارها جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

20 + 17 =