آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ در سومین روز از ماه امرداد ١۴٠٠

همراه با درودهاى سرودگونه  رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد براى همه مردم این گیتى پهناور صلح ، آزادى و خجستگى آرزو داریم ، بویژه براى مردم ایران، برنامه این هفته در حمایت از خیزش و قیام  خوزستان همیشه قهرمان و خواسته هاى اساسى و انسانى سایر دلیران در پهن دشت ایران براى آزادى، نان ، کار، آب و رفاه اجتماعى میباشد، این آرمان را داریم که بتوانیم یک گام دیگر براى سرنگونى حکومت جهل، جنون ، فساد ، تباه و جنایت اسلامى نزدیک تر شد. رادیو فرهنگ گوتنبرگ چون شبنمى همنشین گلبرگ وجود شما شنوندگان گرامى میباشد امیدواریم که برگهاى زندگى اتان همواره سبز و از گزند خزان بدور و دلهایتان گرم و لبهایتان خندان باشد ، برنامه هاى رادیویى را با همراهى یاران و همکاران مهربان رادیو فرهنگ براى شما شنونده گرامى هر هفته به ارمغان مى آوریم و امیدواریم بتوانیم با برنامه هاى گسترده تر بویژه در بخش حقوق بشر و بازتاب اخبار زندانیان سیاسى و عقیدتى گامهاى استوارترى را در این راستا برداریم، برنامه رادیو در بخشهاى : گفتگوهاى سیاسى، طنز سیاسى، داستان خوانى، یادها و ماندگارها، گرانمایگان سخنور، اخبار گارگرى و ورزشى، گفتمان سیاسى روز ، اخبار زندانیان سیاسى و باز پخش پیام زندانیان سیاسى و خانواده هاى آنان ادامه خواهد یافت ، پیروز  و آزاد باشید همراه با بهترین ها براى شما گرامیان

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

14 − سیزده =