پیام کامران ساختمانگر درباره روند رسیدگی به حکم شش سال زندان علیه وی

دوستان رفقا، جنبش کارگری ایران، مردم شریف و آزادیخواه
همانطور که در طول دو سال گذشته بارها و بارها در مورد چگونگی و روند رسیدگی به پرونده ام و حکم ناعادلانه ای که با اعمال نفوذ بازجویان دستگاه امنیتی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج علیه اینجانب صادر شد و اعتراضات و دفاعیات اینجانب در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مورد توجه قرار نگرفت در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۹ با طرح دو دادخواست و طرح شکایت در دفتر رئیس قوه قضائیه و در دادسرای دیوان عالی کشور مجددا خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شدم.که دادخواست اینجانب طی دونامه جداگانه به دادگستری استان کردستان ارجاع شد. با پیگیری های مداوم اینجانب چه از طریق تهران و چه کردستان بعد از ماه ها تلاش دادسرای عمومی و انقلاب کردستان پرونده را جهت بازبینی مجدد به یکی از قضات سپرده و در مردادماه نتیجه را همان حکم ۶ سال زندان بدون هیچ تغییری تایید و ابلاغ نمود و منکر نامه ارجاعی دادسرای دیوان که در آن مطالبه کل پرونده و اوراق بازجویی های اولیه و مستندات پرونده را از دادگاه انقلاب کردستان و ارسال به تهران برای رسیدگی مجدد نموده، شدند
با تلاشهای بسیار فراوان خود و خصوصا پسرم که نماینده قانونی و تام الختیار اینجانب میباشد بعد از گذشت بیش از ۶ ماه توانستیم به تصویری از اصل نامه معاون اول دادستان کل کشور بتاریخ ۲۵ بهمن ۹۹ مبنی بر درخواست ارسال کل پرونده اینجانب بطور لاک و مهر شده به این دادستانی دسترسی پیدا نموده که تاکنون در راستای آن اقدامی صورت نگرفته و به نوعی نادیده گرفته شده بود و با ارائه آن به دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی و انقلاب سنندج خواستار اجرای دستور فوق الذکر و ارسال پرونده به تهران شدیم که در روز پنج شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ پرونده برای اظهارنظر و دستور ارسال به دفتر دادستان عمومی و انقلاب سنندج ارجاع شد. نتیجه روند رسیدگی و نتیجه آن متعاقبا به اطلاع دوستان و رفقا و فعالین جنبش کارگری خواهد رسید.
کامران ساختمانگر
۶ شهریور ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × پنج =