آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ در یک‌شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۱ اکتبر ۲۰۱۵

با درودهاى پاکدلانه؛ همراه هستیم در نوزدهمین روز از ماه مهر با برنامه‌هاى گوناگونى که از رادیو فرهنگ فراهم آورده‌ایم، همراه با میهمانان ارجمندى که در پیوند با رویدادهاى روز و هفته خواهیم داشت.

نخست برنامه را در کنار دو هنرمند برجسته موسیقى آقایان منصور تهرانى و پرویز مریخى با برنامه پرشنونده اولد سانگس آغاز خواهیم نمود. در بخش گفتگوهاى این هفته همراه هستیم نخست با بانو فریبا داودى مهاجر روزنامه‌نگار و از فعالین حقوق زنان در ادامه جستار خشونت و این بار خشونت جنسى خاکسترى، سپس با آقاى منصور اسانلو فعال جنبش سندیکایى و حقوق بشرى در گفتگو خواهیم بود و در مورد موفقیت فراخوان معلمان در سراسر کشور و رمز موفقیت آن به سخن خواهیم نشست.

برنامه پیام مادران صلح دادخواه از بانو مهناز باقرى از فعالین سیاسى را خواهیم شنید و همچنین گفتگویى خواهیم داشت با یکى از فعالین تجمع روز گذشته در برابر زندان اوین در مورد انگیزه و اهداف این همایش.

یادها و ماندگارهاى این هفته از بانو رفعت بدین‌گونه فراهم آورده شده؛ گرامیداشت یاد احمد محمود نویسنده توانا که در سیزده سال پیش از این زندگى را بدرود گفت، سپس با یاد فریدون فروغى در چهاردهمین سالى که او را از دست دادیم برنامه را ادامه خواهیم داد، همچنین یادى از فریدون فرخزاد در بیست و سومین سالى که توسط ماموران جمهورى اسلامى کشته شد و سرانجام با یاد استاد ایرج افشار نویسنده، تاریخ‌نگار و محقق در نودمین سال زادروزش برنامه را به پایان خواهیم برد.

سرانجام بخش دوازدهم شهریار‌نامه از عثمان مختارى و دیدار شهریار با فرامرز و بانو گشسب که براى آوردن شهریار به هندوستان آمده‌اند در برنامه‌اى از سعید اوحدى و در پایان اخبار زندانیان سیاسى و عقیدتى را به آگاهى دوستان خواهیم رساند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده − سیزده =