گفت و شنود رادیو فرهنگ باناصر زراعتى نویسنده و مستند ساز در گرامیداشت یاد محمدعلى جمالزاده پدر داستان نویسى کوتاه

یادها و ماندگارها برنامه اى از رادیو فرهنگ ، میهمان این هفته”ناصر زراعتى” نویسنده و مستند ساز در گرامیداشت” محمدعلى جمالزاده” پدر داستان نویسى کوتاه که ١٧ آبانماه سالروز در گذشت وى بود ، آقاى زراعتى شرح کوتاهى را از زندگى پربار این نویسنده و مترجم به آگاهى شنوندکان رساندند و اینکه پدر محمدعلى” سید جمال الدین واعظ اصفهانى ” که از فعالین جنبش مشروطیت بود در زمان محمدعلیشاه بدار آویخته شد ، در این گفتگو نوشته ها و آثار این نویسنده که در ١٠۵ سالگى بخاطر کهولت سن در گذشت بر شمرده شد ، توجه شما را به شنیدن این بخش از یادها و ماندگارهاى رادیو فرهنگ جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج + 1 =