بازداشت سمکو معروفی جهت اجرای حکم حبس

یکی از فعالین زیست‌محیطی بوکان که به حبس محکوم شده بود، جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۱)، سمکو معروفی فعال مدنی و موسس انجمن زیست‌محیطی “ولات” در شهر بوکان جهت سپری نمودن دوران محکومیت یک ساله خود بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شده است.
سمکو معروفی روز شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ (۶ مارس ۲۰۲۱) توسط نیروهای اداره اطلاعات بوکان بازداشت و پس ۲۵ روز با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و موقتاً تا زمان اتمام مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود.
نشست دادگاه سمکو معروفی روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ (۱۴ آوریل ۲۰۲۱) و بدون حضور وکیل وی برگزار شد و نهایتاً با رای قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری بوکان به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و همچنین دو سال ممنوعالخروج محکوم شد.
این فعال زیست‌محیطی سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) نیز توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری بوکان   بە اتهام ”اخلال در نظم عمومی“ از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی این شهر نسبت بە محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کُردستان سوریە بە تحمل دو سال حبس محکوم شده بود.
سمکو معروفی روز دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ (۳ فوریه ۲۰۲۰) جهت اجرای حکم  دو سال حبس خود بازداشت و آذر ماه ۱۳۹۹ (پاییز ۲۰۲۰)  به صورت مشروط آزاد شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفت − 2 =