هوشمند علی پور کماکان در اعتصاب غذاست، جانش در خطر است!!

امروز سه شنبه ۹ آذر زندانی سیاسی هوشمند علیپور دو هفته از اعتصاب غذا و هفته دوم سلول انفرادی را پشت سر میگذارد. برادر هوشمند یعنی ژیان علیپور توسط یک قاتل جنایتکار با شلیک عمد و مستقیم ترور شد.

هوشمند در اعتراض به رد درخواست مرخصی اش که حق ابتدایی این زندانی سیاسی برای حضور و شرکت در مراسم به خاکسپاری برادرش ژیان بود، دست به اعتصاب غذا زد و در نتیجه این اعتصاب و برای تحت فشار قراردادن و اعمال فشارهای توام با شکنجەهای روحی او را به سلول انفرادی انتقال دادند تا تماسش با دیگر زندانیان و خانواده و دنیای خارج قطع شود.

کمپین نجات هوشمند علیپور نسبت به وضعیت درناکی که برای خانواده هوشمند به وجود آمده و موجب نگرانی و ناراحتی زیاد این خانواده نسبت به جان و سلامت هوشمند شده همه فعالین و سازمانهای حقوق بشری را به حمایت از هوشمند فرا میخواند. سکوت هریک از ما ممکن است پیامدهای ناخوشایندی برای وضعیت سلامت روحی و جسمانی هوشمند بهمراه داشته باشد.

ما از همه انسان‌های آزادیخواه و مدافعین حقوق بشر درخواست میکنیم که نسبت به این همه ستم مضاعف حکومت جمهوری اسلامی و خشونت رفتاری نسبت به هوشمند علی پور و دیگر زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان بی تفاوت نباشید و در اعتراض به این رفتارهای ضدانسانی مقامات حکومتی، خواهان آزادی فوری هوشمند و دیگر زندانیان سیاسی و انعکاس دهنده صدایشان باشید.

هوشمند علی پور فورا باید آزاد شود.

کمپین نجات هوشمند علی پور

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ / ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

12 + 9 =