بمناسبت ٨ دى زادروز فروغ فرخزاد شاعر نامدار معاصر

فروغ‌الزمان فرخ‌زاد زادهٔ ۸ دیماه ۱۳۱۳ در تهران میباشد وىمعروف به فروغ فرخزاد و فروغ، شاعر نامدار معاصر ایراناست. فروغ  پنجدفتر شعر منتشر کرد که از نمونه‌های قابلتوجه شعر معاصر فارسی هستند،فروغ با مجموعه‌های اسیر ،دیوار و عصیان  در قالب شعرنیمایى کار خود را آغاز کرد. سپس آشنایی با ابراهیم گلستان نویسنده و فیلم‌سازسرشناس ایرانی، و همکاری با او، موجب تحول فکریو ادبیدر فروغ شد. وی در بازگشت دوباره به شعر، با انتشارمجموعهٔ تولدى دیگر  تحسین گسترده‌ای را برانگیخت. سپسمجموعهٔ ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد را منتشر کردتا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به‌عنوان شاعری بزرگتثبیت کند. آثار واشعار فروغ بهزبان‌های انگلیسی، ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی و عبریترجمه شده‌اندفروغ فرخزاددر۳۲سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل درگذشت٢۴ بهمن١٣۴۵سالروز درگذشت فروغ فرخزاد است، او فقط ٣٢ بهاررا تجربه کرد و درزمستان ١٣۴۵، چه نابهنگام رفت! اهالیعشق و شور و شادی به همراه اهالی ادب و شعر و قلمهمواره سوگوارند، اما سخنان و اشعارماندگار او، هر انسانی رابه اندیشه وامی‌دارد.

یادش هماره گرامی باد!

فروغ فرخزاد:

دردی که انسان را به سکوت وامی‌دارد، بسیار سنگین‌تر ازدردی است که انسان را به فریاد وامی‌دارد و انسان‌ها فقط بهفریاد هممی‌رسند، نه به سکوت هم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هشت + نوزده =