بیست و چهارم دیماه زادروز زنده یاد غلامحسین ساعدى نویسنده و نمایشنانه نویس میباشد در گرامیداشت یاد وى همراه شدیم با ناصر زراعتى نویسنده و مستند ساز

٢۴  دیماه زادوز خجسته زنده یاد دکتر غلامحسین ساعدى نویسنده ، نمایشنامه نویس و پزشک مردمى میباشد ، در این پیوند و در گرامیداشت یاد وى همراه شدیم با آقاى ناصر زراعتى نویسنده و مستندساز و در این کفتگو با زندگى دکتر ساعدى و آثار وى آشنا میشویم بویژه در جنبه مبارزات سیاسى ایشان و به زندان رفتن و شکنجه شدن و سرانجام آمدن به پاریس ، نمیشنامه اتلو در سرزمین عجایب یکى از آثار برجسته وى میباشد ، آقاى زراعتى در این گفتگو شنونده رادیو فرهنگ را به زوایاى گوناگون کار دکتر ساعدى آشنا میسازد ، همکارى با داریوش مهرجویى و فیلمهاى گاو و دایره مینا و همچنین با ناصر تقرایى در فیلم آرامش در حضور دیگران از آثار برجسته زنده یاد ساعدى میباشد ، وى از نامدارترین نمایشنامه نویسان زبان فارسى به شمار میرود ،  توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 + پنج =