در سالگرد تولد و اعدامش یاد و خاطر او را گرامی می داریم

منوچهر سلحشور در دوم بهمن ماه ۱۳۳۲ در شهر مسجدسلیمان در خانواده ای کارگری ـ سیاسی بدنیا آمد. دوران دبستان را در مدرسه جاوید به اتمام رساند و دوره دبیرستان را در مدرسه ملی به پایان برد. در دوران دبیرستان عضو تیم بسکتبال مدرسه و شهر بود و همچنین به انتشار مداوم نشریه دیواری میپرداخت. در همین دوران بود که شاهد آزار مداوم پدرش از جانب ساواک بود و پس از دستگیری یکی از برادرانش و احتمال خطر برای او به اصرار خانواده به شیراز نقل مکان   کرد و در دانشسرای مقدماتی شیراز ادامه تحصیل داد. پس از مدتی و با دستگیری برادر دیگرش؛ منوچهر نیز از جانب ساواک شیراز بازداشت شد که بعد از چند روز او را آزاد کردند. او پس از اتمام دانشسرا در «منطقه پاسارگاد» کار خود را شروع کرد. او در این دوران در محافل گوناگون ادبیات بالاخص شعر فعال بود. در جریان جنبش انقلابی  پنجاه و هفت به محافل اولیه رزمندگان پیوست و بعد از اعلام تشکیلات سازمان رزمندگان به عضویت این سازمان و کمیته ایالتی فارس در آمد. با وقوع بحران مسولیت کمیته فارس را به عهده گرفت. او از زمره کادرهای فعالی بود که تحت عنوان «کمیته انقلابی م ـل» سازمان رزمندگان؛به همراه بخشی از اعضا کمیته مرکزی و کادرهای سازمان مجددا به سازماندهی صفوف تشکیلات پرداخت و در جریان بازسازی سازمان رزمندگان به تهران عزیمت کرد و به عضویت کمیته تهران در آمد. در جریان ضربه وارده به کمیته انقلابی م ـل«سازمان رزمندگان» در مرداد شصت ویک به همراه تعداد دیگری از همرزمانش دستگیر شد و خاطره ای از نبرد و مقاومت از خود به جای نهاد. او در دوم بهمن شصت و یک در زاد روزش در زندان اوین بدون آنکه لب به سخن بگشاید با انبوهی از اسرار سازمانی در سینه سرخ اش اعدام گردید.

@raadiofarhang

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × 5 =