آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ در یک‌شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴، ۶ دسامبر ۲۰۱۵

با درودى به گرماى خورشید و به بلنداى آسمان؛ در پانزدهمین روز از ماه آذر همراه هستیم چون هر یک‌شنبه مهرشید ایرانى با رادیو فرهنگ صداى مهر و دوستى و برنامه‌هاى گوناگونى که براى شنوندگان گرامى فراهم آورده شده، در کنار میهمانان ارجمندمان که در پیوند با رویدادهاى روز و هفته خواهیم داشت.

آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ گوتنبرگ در یک‌شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴، ۶ دسامبر ۲۰۱۵ by Radio Farhang

سخن نخست از منصور تهرانى ترانه‌سرا و فیلم‌ساز را خواهیم شنید، سپس برنامه را با شعرخوانى شاعر دل دریاى شهرمان بانو زهرا پناهى ادامه خواهیم داد. گفتگوى سیاسى این هفته از رادیو فرهنگ با همسر زندانى سیاسى زرتشت احمدى راغب و آگاهى از شرایط ایشان را مى‌شنویم، پیام مادران صلح دادخواه برنامه‌اى ویژه از بانو مهناز باقرى فعال جنبش زنان از دیگر برنامه امروز رادیو می‌باشد و چون هر یک‌شنبه اخبار جنبش کارگرى و خیزش‌هاى مردمى را همراه هستیم با آقاى منصور اسانلو فعال جنبش سندیکایى و حقوق بشرى.

یادها و ماندگارهاى این هفته از بانو رفعت بدین‌گونه فراهم آورده شده؛ یادى از زنده‌یاد واروژان آهنگساز برجسته که در ۱۳ آذر ۱۳۱۵ برابر با ۴ دسامبر۱۹۳۶، در قزوین زاده شد، به مناسبت دومین سال درگذشت نلسون ماندلا که در ۱۴ آذر ۱۳۹۲ برابر با ۵ دسامبر ۲۰۱۳، زندگى را بدرود گفت، ستایس از سمیرا مخملباف که برگزیده گاردین به عنوان چهل فیلم‌ساز برتر معاصر جهان شده است.

در برنامه گرانمایگان سخنور بخش ششم سلسله گفتار برزونامه که منظومه‌اى است از عطایى رازى را در برنامه‌اى از سعید اوحدى خواهیم شنید و در پایان اخبار زندانیان سیاسى و عقیدتى را همراه با چند گزارش دیگر به آگاهى دوستان خواهیم رساند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پانزده + چهارده =